Ilmoitus kuulutuksesta Suhangon kaivoksen purkuputken rakentamisesta

Lapin ELY-keskus on antanut 10.2.2021 päätöksen ympäristönvaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa, Suhangon kaivoksen purkuputken rakentaminen ja putken kautta tapahtuva vesien johtaminen Kemijokeen. Asian diaarinumero on LAPELY/5264/2020.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Lapin ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus on yleisesti nähtävillä 10.2.2021 – 19.3.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Päätös julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa www.ymparisto.fi

Linkki kuulutukseen: