Kaavoituskatsaus 2022

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.2.2022 hyväksynyt Tervolan kunnan vuotta 2022 koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen. Katsauksessa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia.

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kunnan kotisivuilla (Asuminen ja rakentaminen – Kaavoitus).

Tervolassa 23.3.2022
Tervolan kunnanhallitus


Linkki kaavoituksen sivulle