Kaavoituskatsaus v. 2021

KUULUTUS

Kaavoituskatsaus 2021

Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 hyväksynyt Tervolan kunnan vuotta 2021 koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen. Katsauksessa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia.

Kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä ovat seuraavat kaavoitushankkeet tulleet vireille:

•             Kemijokivarren osayleiskaava Loue – Mattinen (osa-alue III) tarkistaminen

•             Valkiavaaran tuulivoimaosayleiskaava

•             Viian alueen asemakaavamuutos  

•             Hastinrinteen asemaakaavamuutos

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Tervolassa 19.4.2021

Tervolan kunnanhallitus


Tervolan kunnan kaavoituskatsaus v. 2021