Kunnanvaltuuston kokous 16.6.2022

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina 16. päivänä kesäkuuta 2022 alkaen klo 17.00. Paikalle saapuvia pyydetään noudattamaan annettuja koronaohjeistuksia. Kokouksen esityslista on luettavissa yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 9.6.2022 alkaen. Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 22.6.2022 alkaen. Pertti Keränenkunnanvaltuuston puheenjohtaja

Perämeren jätelautakunnan jätetaksaan muutoksia

Kuulutus Ote pöytäkirjasta Perämeren jätelautakunnan jätetaksan päivittäminen kiinteistökohtaisten jätteenkuljetusmaksujen osalta. Perämeren jätelautakunnan hyväksymä jätetaksa 1.7.2022 lähtien

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset v. 2022

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.4.2022 hyväksynyt Tervolan kunnassa noudatettavat yksityistieavustusten myöntämisperusteet. Samalla lautakunta on päättänyt julistaa aurausavustukset haettavaksi. Aurausavustus tiekunnille Avustusta voidaan myöntää vain yksityistielain mukaiset edellytykset täyttäville tiekunnille silloin kun pysyvään asutukseen johtavan tien pituus on vähintään 100 m yhdensuuntaisesti mitattuna. Avustusmäärä on enintään 0,70 €/m. Hakemukset liitteineen tulee jättää viimeistään 12.9.2022. Auraus kunnan

» Lue lisää

Kunnanvaltuuston kokous 7.4.2022

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina 7. päivänä huhtikuuta 2022 alkaen klo 16.00. Paikalle saapuvia pyydetään noudattamaan annettuja koronaohjeistuksia. Kokouksen esityslista on luettavissa yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 31.3.2022 alkaen. Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 13.4.2022 alkaen. Pertti Keränenkunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kaavoituskatsaus 2022

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.2.2022 hyväksynyt Tervolan kunnan vuotta 2022 koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen. Katsauksessa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia. Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kunnan kotisivuilla (Asuminen ja rakentaminen – Kaavoitus). Tervolassa 23.3.2022Tervolan kunnanhallitus Linkki kaavoituksen sivulle