Ilmoitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätöksistä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 28.4.2021 seuraavat välipäätökset täytäntöönpanon kieltämistä koskevista hakemuksista. Hallinto-oikeus on hylännyt molemmat hakemukset. Välipäätös 351/2021; Dnro 20445/03.04.04.04.10/2021 Välipäätös 352/2021; Dnro 20377/03.04.04.04.10/2021

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13. päivänä kesäkuuta 2021 Vaalikuljetus

Yksityisteiden aurausavustukset

Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi aurauskauden 2021 – 2022 aurausavustukset, joilla avustetaan omatoimista auraamista. Avustusta voidaan myöntää vain järjestäytyneelle yksityistielle, joka täyttää yksityistielain mukaiset ehdot tiekunnan perustamisesta sekä tietojen ajantasaisuudesta Digiroadissa ja maanmittauslaitoksen rekistereissä. Lisäksi myöntämisedellytyksenä on, että tien pysyvän asutuksen osuus on vähintään 100 m yhdensuuntaisesti mitattuna. Avustukset myönnetään teknisen lautakunnan 24.2.2021 hyväksymien myöntämisperusteiden mukaisesti

» Lue lisää

Kaavoituskatsaus v. 2021

KUULUTUS Kaavoituskatsaus 2021 Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 hyväksynyt Tervolan kunnan vuotta 2021 koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen. Katsauksessa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia. Kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä ovat seuraavat kaavoitushankkeet tulleet vireille: •             Kemijokivarren osayleiskaava Loue – Mattinen (osa-alue III) tarkistaminen •             Valkiavaaran tuulivoimaosayleiskaava •             Viian

» Lue lisää