Kuntavaalit ehdokaslistat

Kuntavaalien ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä ilmoitukset yhteislistoista ja vaaliliitoista jättäminen keskusvaalilautakunnalle.

Kaavoituskatsaus v. 2021

KUULUTUS Kaavoituskatsaus 2021 Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 hyväksynyt Tervolan kunnan vuotta 2021 koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen. Katsauksessa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia. Kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä ovat seuraavat kaavoitushankkeet tulleet vireille: •             Kemijokivarren osayleiskaava Loue – Mattinen (osa-alue III) tarkistaminen •             Valkiavaaran tuulivoimaosayleiskaava •             Viian

» Lue lisää

Kemijoen ja Kitisen patoaltaiden kalastuksen poikkeuslupa vuodelle 2021

Kuulutus Kemijoen ja Kitisen patoaltaiden kalastuksen poikkeuslupa vuodelle 2021 (pdf) Päätös Luvasta kalastaa kalastuslaista poiketen Ala-Kemijoen ja Perämeren, KeskiKemijoen ja Sodankylän kalatalousalueilla sijaitsevien Kemijoen ja Kitisenpääuoman patoaltailla välillä Isohaaran pato – Porttipahdan pato. (pdf)

Kesäkunnossapitoavustukset tiekunnille

Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi  yksityisteiden kesäkunnossapitoavustukset. Avustusta voidaan myöntää pysyvään asutukseen johtavan tien kesäkunnossapitoon järjestäytyneille yksityisteille, jos tien hoitoon on perustettu tiekunta ja tien tiedot ovat ajantasaiset Digiroadissa ja tiekunnan tiedot ovat ajantasaiset maanmittauslaitoksen rekisterissä Avustusta voi saada vuosittaisiin kesäkunnossapitokustannuksiin enintään 50 % toimenpidekohtaisista kustannuksista. Talkootyötä ei avusteta. Tarkemmat tiedot avustuksesta löytyvät kunnan kotisivuilta. Lomakkeita saa

» Lue lisää

Laki ja asetus vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen ja kuuleminen, Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022 – 2027. Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueisiin. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset. Kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset