Asumisneuvontatoiminnan avustusten hakeminen

Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumis­neuvojatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Vuoden 2021 avustusten hakuaika alkaa 7.12.2020 ja päättyy 15.1.2021 klo

» Lue lisää

Laki ja asetus vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen ja kuuleminen, Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022 – 2027. Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueisiin. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset. Kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Laki ja asetus tulvariskien hallinnasta ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnista

Kuuleminen ehdotuksista ja niihin sisältyvistä ympäristöselostuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022 – 2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin rannikkoalueelle. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukset. Kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset