Kätkävaaran reittiä kunnostetaan kesän aikana

Tervolan Kätkävaaran 7 km mittaista luontopolkua kunnostetaan kuluvan kesän aikana. Ensimmäiseksi kunnostettavan esteettömän osuuden kunnostustyöt aloitetaan maanantaina 7.6. Esteetön osuus on 7.6 alkaen suljettu, mutta reitiltä löytyy opasteet kiertotiestä luontopolulle. Muu osa reitistä on auki tavalliseen tapaan. Kunnostustyön kestosta saadaan lisää tietoa kunnostuksen alkaessa.

Esteettömän reitin lisäksi uusitaan esteetön kota ja tulipaikka loppukesästä. Alueen opastauluja päivitetään ja niihin lisätään AR-ominaisuuksia (lisätty todellisuus). Myös reitin merkkipaalut uusitaan. Kodan, tulipaikan, merkkipaalujen ja opasteiden uusimisen aikataulu tarkentuu alkukesän aikana. Tällä hetkellä on käynnissä kilpailutukset.

Tervolan kätkävaaran pitkospuut