Kehitetään Westsiden ja koko Tervolan viestintää yhdessä

Tervola näkyväksi kuntarajojen ulkopuolella

Mikä Tervolassa on erityistä? Entä miksi muuttaa juuri Westsiden tai Tervolan alueelle? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Tervolan Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan -hankkeen syyskuun lopussa käyntiin polkaistussa viestintätyössä. Viestintätyötä yhteistyössä hankkeen ja kunnan kanssa tekee luova toimisto Berry Creative.

Lapin liiton rahoittaman Westside-hankkeen tavoitteena on selvittää Tervolan kuntakeskuksen vastarannalla sijaitsevan Westside-alueen kehittämismahdollisuuksia elin- ja toimintaympäristönä. Alueen kehittämisen avulla Tervolan kuntaan on tarkoitus houkutella lisää asukkaita. Jotta kehitteillä oleva Westside-alue herättäisi nyt ja tulevaisuudessa kiinnostusta, on perusteet tehtävä kunnolla. Kaikki lähtee liikkeelle onnistuneesta masterplan-työstä, jossa selvitetään muun muassa rakentamisen laatua, sijoittelua ja energiaratkaisuja.

Pelkkä masterplansuunnittelu ei kuitenkaan ole riittävää, vaan tulevien asukkaiden ja muiden toimijoiden on oltava tietoisia alueen tarjoamista mahdollisuuksista. Viestintätyön tavoitteena on siten tehdä Westside-alueen ja koko Tervolan mahdollisuuksia näkyväksi myös kuntarajojen ulkopuolelle.

Luodaan uutta yhdessä

Tuleva tervolalainen, mahdollinen Westsiden asukas tuskin valitsee paikkakuntaansa ainoastaan Westsiden perusteella. Sen sijaan valintaan voivat lisäksi vaikuttaa hyvät terveyspalvelut, kätevä työmatka, kaunis luonto, valokuituyhteys ja yhteisölliset tapahtumat.  Kyseessä ei siten ole pelkästään Westside-alueen, vaan koko Tervolan valinta omaksi kotipaikkakunnakseen. Tästä syystä Westsiden kanssa samanaikaisesti tarkastellaan koko Tervolan pääviestejä ja viestintätyöhön toivotaan myös kuntalaisten osallistumista.

Viestintätyössä on jo määritelty kohderyhmiä ja seuraavaksi aloitetaan Tervolan historiaan ja strategiaan tutustuminen. Tulossa on myös kuntalaisten haastatteluja ja niiden analysointia. Kannattaa pysyä kuulolla, sillä seuraavissa työvaiheissa arvokas saattaa olla juuri sinun näkemyksesi!

Jos sinulla on tässä vaiheessa ideoita alueen kehittämiseen, ota rohkeasti yhteyttä.

Terkuin,
Projektipäällikkö Marjut Järvinen
marjut.jarvinen@tervola.fi
040 1519 819

Ruskamaisema Kemijoelta Tervolasta