Kemijoen virkistyskäyttöä kehitetään Tervolassa

Tervolalaisten keskusteluissa on noussut säännöllisesti esiin Kemijoen virkistyskäytön kehittäminen. Tähän tarpeeseen vastaa Kemijoen virkistyskäytön kehittämishanke, jossa etsitään ratkaisuja Kemijoen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen. Tervolan kunnan ja Peräpohjolan Leader  ry:n rahoittama hanke on käynnistynyt talvella 2020 ja päättyy vuoden 2021 lopussa.

Hankkeen hankekoordinaattorina toimii Tervolasta kotoisin oleva, nykyään Keminmaassa asuva Seppo Kähkönen. Hankkeen suunnittelussa mukana ollut Kähkönen veneilee itsekin Kemijoella vapaa-aikanaan.

– Jokivarsi kätkee paljon upeita, näkemisen arvoisia paikkoja, joita on rannalta päin mahdotonta havaita. Kemijoesta löytyy monta eri ”merta”, jotka omalla tavallaan kätkevät erilaisia kokemuksia ja kauniita perinnemaisemia, Seppo kertoo.

Hankkeen taustalla on ajatus Kemijoen kehittämisestä monipuolisena virkistysalueena, jossa esimerkiksi retkiveneily, melonta, kalastus ja SUP-lautailu olisivat helppoa ja turvallista. Kemijoki tarjoaa moninaisia käyttömahdollisuuksia sekä yksityisille ihmisille että matkailutoimijoille.

Vesialueen kartoituksella edistetään turvallista vesillä liikkumista

Hankkeen merkittävimpänä toimenpiteenä on Kemijoen vesialueen kartoittaminen Tervolan kuntarajojen sisällä. Vesialueen kartoittamisella mahdollistetaan turvallinen ja vaivaton veneily isoillekin veneille ja vähemmän kokeneille veneilijöille.

Kaikuluotaustekniikalla tehdyn kartoituksen tuloksena saadaan vesistön syvyyskäyrät, jotka luovutetaan julkisen karttapalvelun käyttöön. Julkisessa karttapalvelussa syvyyskäyrät ovat maksutta kaikkien halukkaiden saatavilla. Kartat on suunnitteilla saada julkiseen käyttöön kuluvan vuoden aikana.

– Reittisuunnitelmaa tehdessä täytyy kuitenkin huomioida, että Kemijoessa veden virtaama saattaa muuttua ja vaikuttaa vallitsevaan veden korkeuteen. Eilen tässä kohdassa oli 2 metriä vettä ja tänään vain 1,5 metriä.

– Vesialueen kartoituksen myötä Tervolan jokirannan yrittäjille avautuu uusia mahdollisuuksia joen hyödyntämiseen. Itse haaveilen, että tulevaisuudessa meillä voisi olla oma risteilijä ja jopa päivätanssi joella, Seppo suunnittelee hymyillen.

Jokivarren asukkaat mukaan vuoropuheluun

Jotta Kemijoen virkistyskäytön kehittäminen jatkuisi myös hankkeen päätyttyä, on tavoitteena osallistaa kehittämistyöhön jokivarren kyläyhdistykset. Hanke sisältää kyläyhdistyksille tarkoitettuja työpajoja, jotka sisältävät yhteistä suunnittelua ja talkootöiden tekemistä.

– Nyt on tärkeää saada viritettyä keskustelua siitä, mitä kyläläiset toivovat Kemijoen virkistyksen osalta kehitettävän. Voimme yhteistuumin kunnostaa rantoja tai vaikkapa suunnitella kokonaan uutta hanketta. Odotan mielenkiinnolla kyläyhdistysten työpajoja, että päästään keskustelemaan kyläläisten tarpeista ja uusista ideoista, Seppo kannustaa.

Seppo huomauttaa, että koronan aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ovat viivästyttäneet työpajojen järjestämistä, mutta kesän ja syksyn aikana on toiveissa polkaista työpajat käyntiin.

Mikäli kuntalaisella tai kyläyhdistyksellä herää ideoita Kemijoen virkistyskäytön kehittämiseen liittyen, kehottaa Seppo laittamaan rohkeasti sähköpostia osoitteeseen kevike.palaute@gmail.com. Hankkeen puitteissa on tarkoitus järjestää myös kaikille avoin verkkokysely, jolla kartoitetaan kuntalaisten tarpeita.

Pekka Kähkönen
Seppo Kähkonen ihailee Kemijokimaisemia.