Kesäkunnossapitoavustukset tiekunnille

Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi  yksityisteiden kesäkunnossapitoavustukset.

Avustusta voidaan myöntää pysyvään asutukseen johtavan tien kesäkunnossapitoon järjestäytyneille yksityisteille, jos

  • tien hoitoon on perustettu tiekunta ja
  • tien tiedot ovat ajantasaiset Digiroadissa ja
  • tiekunnan tiedot ovat ajantasaiset maanmittauslaitoksen rekisterissä

Avustusta voi saada vuosittaisiin kesäkunnossapitokustannuksiin enintään 50 % toimenpidekohtaisista kustannuksista. Talkootyötä ei avusteta. Tarkemmat tiedot avustuksesta löytyvät kunnan kotisivuilta.

Lomakkeita saa kunnan kotisivuilta, tekniseltä osastolta tai virastotalon neuvonnasta. Hakemus tulee toimittaa viimeistään 21.4.2021 os. Tervolan kunta, tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.

Tervolassa 3.2.2021

Tekninen lautakunta


Linkki ko. avustusta koskevalle kunnan verkkosivulle