Keskustien palautteissa sekä risuja että ruusuja

Tervolan Keskustien avajaisia juhlittiin syyskuun lopussa iloisissa syystunnelmissa. Avajaisissa muun muassa herkuteltiin hernerokalla, kuunneltiin avajaispuheita ja vihittiin tie virallisesti käyttöön. Osallistujia oli paikalla yli 300. Tervolan kunta kiittää kaikkia avajaisiin osallistuneita yhteistyökumppaneita.

Kuntalaisia pyydettiin antamaan avajaisissa palautetta uudesta tiestä ja sen liikennejärjestelyistä. Yhteensä palautteita saatiin 118 kappaletta, joista 85 oli positiivisia ja lopuissa esitettiin parannusehdotuksia. Positiivissa palautteissa kehuttiin tien selkeyttä ja siisteyttä. Kehitysehdotuksissa nousi esiin etenkin suojateiden kiveyksen korot, kiertoliittymän läheisyyteen kerääntyvä vesi ja Saareksentien risteys.

Muutokset toteutetaan keväällä 2021

Suurin osa saaduista kehitysehdotuksista koskee suojatien kiveyksen korotuksia. Kiveyksen korot on koettu jalankulkijoille ja pyöräilijöille liian korkeiksi. Kiveyksen korot ovat olleet suunnitteluohjeen mukaisia, mutta ne eivät ole tässä ympäristössä olleet toimiva ratkaisu. Kiveyksen korkoja on madallutettu kuluneena kesänä, mutta saatujen palautteiden vuoksi niitä madallutetaan ensi kevään aikana lisää.

Huolta on aiheuttanut se, että kiertoliittymän läheisyyteen on havaittu kesän aikana kerääntyvän vettä lammikoihin. Tämä on käyty tien vastaanottotarkastuksessa läpi ja tie korjataan tältä osin ensi keväänä.

Uudet liikennejärjestelyt Saareksentien risteyksessä ovat niin ikään herättäneet tielläliikkujissa hämmennystä. Muutoksille on kuitenkin perustelunsa. Koska pääraitti kulkee Keskustien ja Kurjentien kautta, on luontevaa, että Saareksentieltä ja muilta pääraitille liittyviltä kaduilta on väistämisvelvollisuus. Risteykseen tullut liikenteenjakaja sen sijaan lisää kevyen liikenteen turvallisuutta. Opetellaan siis yhdessä toisiamme neuvoen liikkumista uudistetulla risteysalueella!

Uusi Keskustien on edelleen ELY-keskuksen omistuksessa, mutta jatkossa tien kunnossapidosta vastaa kunta.