Kotikuntoutus tarjoaa tukea ikääntyvän ihmisen arkeen

Tervolan kunta on syksystä 2019 tarjonnut ikäihmisille suunnattua kotikuntoutuspalvelua. Palvelulla halutaan parantaa entisestään Tervolan ikäihmisten mahdollisuuksia asua omassa kodissaan sekä ennaltaehkäistä kotona asumisen esteitä jo ennen niiden syntymistä. Kotikuntoutuksella tarkoitetaan ikäihmisten turvallista kotona asumista edistävää palvelua. Palvelun tavoitteena on iäkkään ihmisen toimintakyvyn parantaminen tai hänen jo olemassa olevien toimintaedellytystensä säilyttäminen. Vaikka palvelu on Tervolassa verrattain uusi, alkaa palvelukokonaisuus olla jo muotoutunut.

Tervolassa kotikuntoutuspalvelua ohjaa geronomiksi muutama vuosi sitten valmistunut Jenni Hulkko. Jenni kulkee Tervolaan päivittäin Keminmaasta, jossa hän asuu yhdessä miehensä ja kissojensa kanssa. Jenni kertoo, että kotikuntoutusjaksolla edistetään liikkumis- ja/tai toimintakykyä sekä mielekkään tekemisen löytämistä arkeen. Lisäksi käynneillä tuetaan asiakkaan sosiaalisia suhteita. Käytännössä kotikuntoutuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi itsenäinen ulkoilu, itsenäinen pukeutuminen tai uuden harrastuksen löytyminen.

Kotikuntoutuksen ohjaajaan voi olla yhteydessä sekä asiakas itse että palvelun läheiselleen tarpeelliseksi kokeva omainen. Ohjaaja tekee kotikuntoutuksen kotikäynnillä arvioinnin sekä sen perusteella kuntoutussuunnitelman.  Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla tai omaisellasi on tarvetta palvelulle!

 

Kotikuntoutuksen ohjaaja: Jenni Hulkko, puh. 040 1519788

Lue lisää kotikuntoutuksesta.

" "
Kuva: Jenni Hulkko