Koulukeskuksen liikennealueen muutostyöt valmistuvat

Koulukeskuksen liikennealueen muutostyöt valmistuivat 2.8.2021. Muutoksen myötä liikenne koulukeskukseen ja kirjastoon muuttuu yksisuuntaiseksi. Saapuva ajoneuvoliikenne ohjataan Kurjentien kautta ja alueelta poistutaan Itäpuolentielle. Itäpuolentieltä ei voi enää kääntyä suoraan koulukeskukseen.