Koulukeskuksen liikennejärjestelyt työmaan aikana

Tervolan koulukeskuksen liikenne muutetaan kesän aikana yksisuuntaiseksi. Kaikki saapuva liikenne ohjataan Keskustien nykyisen liittymän kautta. Koulun alueelta poistutaan Itäpuolentien liittymästä (ks. karttaliite).

Työt alkavat koulukeskuksen ympäristössä 07.06.2021 ja työn on määrä valmistua heinäkuun loppuun mennessä. Työmaan aikana kirjaston asiakaspysäköinti on sovittu tapahtuvaksi Nuorisoseurantalon pysäköintialueella.