Kouluruokailujärjestelyt Tervolassa

Koulujen sulkemispäätöksen jälkeen on Tervolassa järjestetty kouluruokailu vain lähiopetuksessa koulua käyville oppilaille. Palvelun laajentamista koskemaan myös kotona opiskelevia selvitetään parhaillaan ja siihen haetaan Tervolalle sopivaa mallia. Päätöksen tekee kunnanhallitus seuraavassa kokouksessaan.