Kunnan toimistotyöt on järjestelty uudelleen

Tervolan kunnan toimistohenkilökuntaan tulee kevään 2021 aikana muutoksia. Kunnanhallitus on maanantaina 8.2 päättänyt, että kunnalle perustetaan toimistosihteerin toimi. Lisäksi kunnanhallitus päätti muuttaa hallinto-osaston hallintosihteerin tehtäväkuvaa. Kunnanhallitus päätti myös, että edellä mainitut tehtävät julistetaan haettavaksi. Kunnanhallitus esittää myös toimistosihteerin viran perustamista, josta päättää myöhemmin valtuusto. Aiemmin on päätetty perustaa kunnalle kirjanpitäjä-palkkasihteerin toimi. Kirjanpitäjä-palkkasihteerin paikka on jo täytetty.

Käytännössä muutokset tarkoittavat toimistotyön työtehtävien uudelleen järjestelyä siten, että työtehtävät vastaavat kunnan nykyisiä tarpeita. Esimerkiksi hallintosihteerin virkaan kuuluu jatkossa yleinen edunvalvonta, tiedonhallinta/arkistointi, tietosuoja ja keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät sekä tarvittaessa muita tehtäviä. Uudelle hallinto-osastolle työskentelevälle toimistosihteerille sen sijaan jäisivät mm. kunnanjohtajan sihteerin tehtävät, kunnan kirjaamon hoito sekä päätöksenteon valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä.

Toimistotyön uudelleen järjestelyjen taustalla on toimistotyöresursseja viime vuonna selvittänyt työryhmä. Edellisen vuonna 2010 tehdyn selvityksen jälkeen on kunnan organisaatiossa tapahtunut lukuisia muutoksia. Muutoksilla on ollut vaikutusta kunnan toimintaan ja siten myös toimistotyön tarpeeseen ja sisältöön. Tällaisia muutoksia ovat olleet muun muassa lomituksen siirtyminen Ylitornion kunnan hoidettavaksi, terveystoimen osittaisulkoistus sekä ympäristöpalvelujen uudelleen järjestelyt. Myös toimintaympäristön muutos, esimerkiksi digitalisaatio, tuo omat haasteensa.

Tervolan kunnantalo