Kunnanhallitus kokoontuu: listalla mm. talousarvion toteutuminen ja Maaseudulta Käsin -messut 2021

Tervolan kunnanhallitus kokoontuu maanantaina 26.10. Kyseessä on neljänneksi viimeinen kunnanhallituksen kokous tälle vuodelle. Kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa talousarviota, kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosenttia sekä Maaseudulta Käsin -messujen 2021 järjestelyjä. Lue kunnanhallituksen esityslista KTwebistä (linkki).

Tervolan kunnan talousarvio näyttää koronatilanteesta huolimatta pysyvän budjetissaan. Kunnan toimintamenot ajanjaksolla 1.1.–30.9.2020 olivat 18,66 milj. euroa, joka on 70,5 % koko vuodelle budjetoidusta (26,48 milj. euroa). Tällä hetkellä näyttää siltä, että talous on toteutumassa talousarviota paremmin johtuen pitkälti valtion koronatukipaketeista.

Tervolan kunnallisveroprosentti on ollut 20,00 vuonna 2020. Vuoden 2020 talousarviossa kunnallisveron määräksi on arvioitu 8.270.000 euroa. Syyskuun loppuun mennessä kunnallisveron tilitykset yhteensä ovat 6.192.130 euroa eli 1,5 prosenttia suuremmat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnanhallitus päättää mitä veroprosenttia kunnanvaltuustolle esitetään vuoden 2021 kunnan tuloveroprosentiksi.

Tervolan kunta on sitoutunut kunnanvaltuuston päätöksellä järjestämään Maaseudulta Käsin -messut vuonna 2021. Messujen järjestämisajankohdaksi ehdotetaan perinteisesti elokuun viimeistä viikonloppua. Kunnanhallitus päättää kokouksessaan messujen ohjausryhmän asettamisesta.  Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia messujen onnistumisesta hallinnollisesti.

Tervolan Keskustie