Kutsu markkinavuoropuheluun

Tervolan kunta valmistelee Lapinniemen koulukeskuksen liikennejärjestelyjen toteutuksen urakkakilpailutusta. Urakkaan kuuluu nykyisen koulutien päällysteen uusiminen, uuden kevyen liikenteen väylän ja parkkipaikkojen rakentaminen sekä liittymäalueen liikennejärjestelyjen muuttaminen.

Hankinnasta kiinnostuneet alan toimijat voivat pyytää tarjouspyyntöasiakirjojen luonnoksia nähtäväksi. Markkinavuoropuheluun osallistujat voivat esittää tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä tai esittää vapaamuotoisia näkemyksiään hankintakokonaisuudesta.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan osallistumisestaan viimeistään 5.1.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tekninen.osasto(at)tervola.fi, otsikolla ”Markkinavuoropuhelu, Lapinniemen koulukeskus”. Viestissä tulee kertoa yrityksen nimi ja yhteyshenkilön yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero). Ilmoittautuneille lähetetään aineisto ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Markkinavuoropuhelun vastaukset tulee toimittaa 15.1.2021 mennessä.

Tämä on tietopyyntönä toteutettu markkinakartoitus. Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tietopyyntöön vastaaminen ei vaikuta tarjoajan asemaan mahdollisessa tulevassa tarjouskilpailussa eikä vastaamatta jättäminen estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Kunta ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta.

Tervolassa 16.12.2020
Tiina Havela
tekninen johtaja