Ilmoitus suunnitelmien hyväksymisestä

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 19.4.2023/46 §:ssä hyväksynyt seuraavat yleisiä alueita koskevat suunnitelmat
–           Kunnantalon ympäristö (sis. Leijonapuisto, Väisäsenpuisto, venesatama)
–           Kirkonkylän uimarannan ulkoilualueet ja -välineet
–           Keskustien istutukset
–           Kätkävaaran luontopolun pysäköintialue

Päätös ja sen liitteenä olevat suunnitelmat ovat nähtävinä kunnan kotisivuilla KTwebissä

Tämä ilmoitus on julkaistu kunnan kotisivulla 21.4.2023 ja tiedoksiannon katsotaan tapahtuneet seitsemäntenä päivän ko. julkaisuajankohdasta. Hallintovalitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Tervolassa 21.4.2023
Tekninen lautakunta


Jaa sivu eteenpäin