Yksityisteiden aurausavustukset v. 2024

Aurausavustus tiekunnille
Avustusta voidaan myöntää vain yksityistielain mukaiset edellytykset täyttäville tiekunnille silloin kun pysyvään asutukseen johtavan tien pituus on vähintään 100 m yhdensuuntaisesti mitattuna. Rahallista avustusta voidaan myöntää enintään 0,70 €/m. Hakemukset liitteineen tulee jättää viimeistään 30.9.2024 (teknisen johtajan päätös 7/2024).  Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Auraus kunnan suorittamana
Pysyvään asutukseen johtavaa tietä voidaan hakea kunnan aurausohjelmaan jatkuvalla haulla.

Avustusta voivat hakea tiekunnat ja sellaiset sopimus/pihatien käyttäjät, joiden tiehen ei kohdistu rasitteita. Lisäksi tien pituuden tulee olla pääsääntöisesti vähintään 100 m yhdensuuntaisesti mitattuna. Muut ehdot löytyvät myöntämisperusteista. Aiemmin aurausohjelmaan hyväksytyt tiet ovat kunnan suorittaman aurauksen piirissä ilman uutta hakemusta, mikäli myöntämisen perusteet (mm. pysyvä asutus) ovat säilyneet ennallaan.

 

Tutustuttehan myöntämisperusteisiin ennen hakemuksen jättämistä.

Perusteet ja hakulomakkeet löytyvät kunnan kotisivuilta (asuminen ja rakentaminen – asuminen – avustukset). Lomakkeita saa myös kunnan infopisteestä ja tekniseltä osastolta.

Avustukset myönnetään lautakunnan 27.4.2022 hyväksymien myöntämisperusteiden mukaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tekninen osasto


Jaa sivu eteenpäin