Laki ja asetus tulvariskien hallinnasta ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnista

Kuuleminen ehdotuksista ja niihin sisältyvistä ympäristöselostuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022 – 2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin rannikkoalueelle. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukset.

Kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset