Laki ja asetus vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen ja kuuleminen, Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022 – 2027. Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueisiin. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

Kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset