Matalan kynnyksen palvelut: Nuorten työpaja ja etsivä nuorisotyö

Valtakunnallista Nuorisotyön viikkoa on vietetty tällä viikolla, jonka keskiössä on nuorten yhteiskunnallinen osallisuus paikallisella tasolla. Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla osallisuus ja sen edistäminen kuuluvat normaaliin työtapaan. Etsivät ja työpajat antavat jokaiselle nuorelle ja valmentautujalle mahdollisuuden kuulua porukkaan ja tulla kuulluksi.

Tervolassa nuorten työpaja toimii Kaarihallilla, jossa ohjaajina toimivat työvalmentaja ja yksilövalmentaja. Työpaja on sopiva paikka nuorelle, joka on vailla opiskelu- tai työpaikkaa. Työpajalla tuetaan elämänhallintaa säännöllisine aikatauluineen. Työpajalla on puutyöpaja, kierrätyskeskus sekä ekoasema. Työpajalta käydään myös tekemässä pihatöitä tervolalaisille eläkeläisille.

Työpajoja tarvitaan, koska koulutus- ja työpaikkoja ei riitä kaikille. Työpajat ovat nuorille hyviä paikkoja elämäntaitojen kehittämiseen, aikuistumiseen, yhteisölliseen kasvuun ja työssäoppimiseen. Nuoria autetaan löytämään vahvuutensa ja taitonsa, joilla he pääsevät eteenpäin elämässä, löytävät opiskelu- tai työpaikan.

Etsivä nuorisotyön kohderyhmänä ovat 15–29 –vuotiaat. Etsivän nuorisotyön pariin ohjautuu mm. nuoria, jotka eivät sijoitu peruskoulun jälkeisiin opintoihin, keskeyttävät toisen asteen opinnot tai varusmies- tai siviilipalveluksen.

Yhteyttä etsivään nuorisotyöhön voi myös ottaa nuori itse, vanhemmat tai joku muu nuoresta huolissaan oleva. Vaikka monet tahot voivatkin ottaa yhteyttä, on nuorella päätösvalta siitä, haluaako hän ottaa vastaan etsivän apua ja tukea – etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta.

Nuoren elämässä on paljon asioita, jotka voivat askarruttaa mieltä kuten omilleen muutto ja itsenäistyminen, varusmiespalvelus, yhteishaku, opiskelut, työllistyminen, terveys ja raha-asiat. Etsivä tekee asioita nuoren kanssa yhdessä, ei puolesta.

Etsivä nuorisotyöntekijä ja yksilövalmentaja tapaavat nuoria myös yhdessä, kun mietitään nuoren opiskelua, työllistymistä tai pajajaksoa. Nuorelle voidaan etsiä työkokeilupaikka kunnan eri hallintokunnista tai yrityksistä nuoren suunnitelmien mukaan. Työkokeilun ajalta nuorella voi olla mahdollisuus saada työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta. Nuorelle voidaan järjestää tutustumiskäyntejä mm. oppilaitoksiin ja yrityksiin.

”Ilman etsivän nuorisotyön ja työpajojen ammattilaisia yli 34 000 nuorta jäisi ilman tukea”  –Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.

Eija Lehtiniemi, yksilövalmentaja
Satu Karvonen, etsivä nuorisotyöntekijä

Jalat ja kolmipäinen nuoli
Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja auttavat nuorta eri vaihtoehtojen kartoittamisessa.