Myrsky Energia Oy tiedottaa Kirvesmaan tuulivoimahankkeen keskeyttämisestä

Myrsky Energia Oy (”Myrsky”) on käynnistänyt tuulivoimahankeselvitykset kolmen hankkeen osalta viime vuoden syksyllä Tervolan kunnan alueella. Käynnistetyt hankeselvitykset koskevat Palomaan (Kirvesmaa), Pitkämaan ja Kuoringin (Arpela-Paakkola) alueita. Hankeselvityksissä on arvioitu mm. hankkeiden teknis-taloudellista toteutettavuutta ja maanomistajien näkemyksiä.

Tervolan kunnanhallituksessa 29.3.2021 yhtiön ja kunnan välillä käydyn keskustelun ja kokonaisarvioinnin perusteella, Myrsky on tullut johtopäätökseen Palomaan (Kirvesmaa) hankekehityksen keskeyttämisestä.

”Palomaan kokonaisarvioinnissa hankekehityksen keskeyttäminen on ratkaisumme tässä tilanteessa. Välillä näin tapahtuu ja tämä on luonnollinen osa toimintaa ja jatkuvaa arviointia hankkeiden osalta.”, sanoo Myrskyn toimitusjohtaja Tuomas Candelin-Palmqvist.

Myrsky jatkaa Pitkämaan ja Kuoringin hankekehittämistä. Maanvuokrasopimuksia kummankin hankkeen osalta on tehty ja molempia hankkeita viedään eteenpäin suunnitellusti ja kaavoitusaloitetta valmistellaan jätettäväksi kunnalle.

Tuulivoimalan turbiini