Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa

Nuorisovaltuustotoiminnan tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis- vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Tervolassa. Toiminta kannustaa ja opastaa nuoria vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

Nuorisovaltuutetut ovat 13–19-vuotiaita, joiden kotikunta on Tervola. Nuorisovaltuustossa on 8-10 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

Pyynnöstä kylätoimikunnat nimeävät alueeltaan nuorisovaltuutetun. Nuorisovaltuusto voi järjestää ennakkoon ehdokkaaksi ilmoittautumisen ja ilmoittaa mahdolliset ehdokkaat edelleen kylätoimikunnille. Nuorisovaltuusto kutsuu ennakkoilmoittautuneiden listalta tai muulla tavoin sopivaksi katsomansa ehdokkaan nuorisovaltuuston varajäseniksi. Samoin toimitaan, jos määräaikaan mennessä kylätoimikunta ei ole nimennyt ehdokastaan nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuuston sihteerinä toimii nuoriso-ohjaaja.

Nuorisovaltuusto on kokoustanut kaksi kertaa

Ensimmäisessä kokouksessa 7.10.2021 läsnä oli kuusi nuorisovaltuutettua. Tuolloin nuorisovaltuusto tutustui nuorisovaltuusto-toimintaan. Kokouksessa päätettiin myös kutsua nuorisovaltuustoon lisää jäseniä.

13.10.2021 pidetyssä toisessa kokouksessa nuorisovaltuusto päätyi kutsumaan vielä yhden varsinaisen jäsenen sekä toisen varajäsenen nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Aapo Tepsa ja varapuheenjohtajaksi Emma Hedman. Kokouksessa valittiin myös Valtteri Ylimartimo nuorisovaltuuston edustajaksi kunnanvaltuustoon sekä varaedustajaksi Lauri Oinas.

Näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja syksyn toimintaa

Nuorisovaltuustolla on ollut käytössä Facebookissa nuorisovaltuuston sivusto ja Instagramissa tili. Nuorisovaltuusto päätti poistaa Facebook-sivun ja panostaa jatkossa näkyvyyteen Instagramissa. Somevastaaviksi valittiin Ninni Kauppi ja Josefiina Rautio.

Nuorisovaltuusto päätti, ettei järjestä nyt syksyllä tapahtumia, kun koronatilastot ovat huolestuttavat. Tapahtumien sijaan panostetaan sosiaaliseen mediaan ja sen markkinointiin.

 

Nuorisovaltuuston kokoonpano 2021–2023

Tepsa Aapo, puheenjohtaja

Hedman Emma, varapuheenjohtaja

Kangasmaa Artturi, jäsen

Kauppi Ninni, jäsen

Oinas Lauri, jäsen

Rathjens Mikael, jäsen

Rautio Josefiina, jäsen

Tirroniemi Hilla, jäsen

Vartio Niilo, jäsen

Ylimartimo Valtteri, jäsen

Toivanen Anne, varajäsen

Ranta Akseli, varajäsen