Painettu opaskartta

Tervolan kunnan painettu opaskartta käsittää sekä taajama- että haja-asutusalueen ja siihen on osoitetietojen ja palveluiden lisäksi merkitty myös nähtävyyksiä ja liikuntapaikkoja. Kartan hinta on 5,00 € ja niitä voi ostaa kunnantalon infopisteestä.