PerheLuotsi-hanke tukee myös tervolalaisia perheitä

MLL:n Lapin piirin hanke PerheLuotsi on rantautunut myös Tervolaan. Hankkeen toiminta-aika kestää vuoden 2022 loppuun. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa haastavassa elämäntilanteessa olevia vanhempia ja ohjata heitä tarpeenmukaisen avun piiriin. Näin ennaltaehkäistään ongelmien monimutkaistumista ja vahvistetaan henkilöiden elämänhallintataitoja.

PerheLuotsin avun piiriin voi hakeutua itse tai tulla muiden toimijoiden kuten vaikkapa neuvolan, varhaiskasvatuksen, sosiaalityön tai seurakunnan ohjaamana.

Ota yhteyttä suoraan hankekoordinaattori Riikka Maaninkaan p/WhatsApp 050 400 4840.

PerheLuotsin Esittely (PowerPoint -esitys)