ProPellet tiedottaa: Pellettitehdas Tervolaan

ProPellet Oy tiedottaa pellettitehtaan perustamisesta Tervolaan. ProPellet Oy on 2007 perustettu ylivieskalainen perheyritys, joka valmistaa puupellettä, rakentaa lämpölaitoksia ja tuottaa asiakkailleen avaimet käteen- lämpöpalvelua koko Suomen alueella.

Uusiutuvan lämpöenergian kysynnän kasvaessa tytäryhtiöksi perustettu ProPellet Tervola Oy rakentaa uuden pellettitehtaan Tervolan Puupuistoon. Pelletin raaka-aineena tehdas tulee käyttämään pohjoissuomalaisten puunjalostustehtaiden sivuvirtoja, kuten höylänlastua ja sahanpurua. Sijoittuminen Tervolaan raaka-ainevirtojen yhteyteen, ProPelletin tärkeälle markkina-alueelle Pohjois-Suomeen, vahvistaa uusiutuvan polttoaineen kotimaista tuotantoa ja vähentää kuljetustarpeita. Pellettitehtaan kapasiteetti toiminnan alkuvaiheessa on yli 20 000 tonnia vuodessa ja enimmillään tehtaan arvioidaan työllistävän yli 5 henkilöä.

Hankkeen edetessä suunnitellun aikataulun mukaisesti, on mahdollista käynnistää pelletin valmistus Tervolassa jo vuoden 2021 aikana. Toteutuminen vaatii vielä rakennusluvan ja investointitukipäätöksen.