Psykiatrialle ja riippuvuuksien hoitoon voi nyt ottaa yhteyttä sähköisesti

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrialla ja riippuvuuksien hoidossa on otettu käyttöön sähköinen yhteydenot-topyyntö-lomake.

Sähköistä yhteydenottopyyntöä voi käyttää kuka tahansa, joka on huolestunut omasta tai läheisensä mielenter-veydestä tai esimerkiksi päihteidenkäytöstä. Työntekijä ottaa yhteyttä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palvelu on käytettävissä 20.12.2021 alkaen Lapin virtuaalisessa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa eli Virtussa.

Asiakas voi ottaa yhteyttä paikasta ja kellonajasta riippumatta, vuorokauden ympäri. Asiakkaan tilannetta voi hel-pottaa se, että hän voi jättää viestin, vaikka yhteydenottopyyntöön ei voitaisikaan vastata reaaliaikaisesti.

Kiireellisessä avun tarpeessa on kuitenkin otettava yhteyttä psykiatrian päivystävään sairaanhoitajaan, numeroon 040 774 3891.

Lähes kynnyksetön palvelu

Sähköinen yhteydenottopyyntö on matalan kynnyksen palvelu. Yhteydenottopyynnön voi tehdä ilman tunnistau-tumista, eikä sen käyttämiseen siis tarvitse pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Yhteydenottopyynnön voi jättää omalla nimellä tai vaikkapa nimimerkillä. Puhelinnumero on kuitenkin tärkeä tieto, jotta työntekijät voivat ottaa yhteyttä pyynnön jättäjään.

Sähköinen yhteydenottopyyntö on käytössä aikuispsykiatrian palveluissa, lasten ja nuoriso psykiatrialla sekä riip-puvuuspalveluissa. Palvelu on käytettävissä Tornion, Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntalaisille.

Sähköinen yhteydenottopyyntö on osa Virtu-palveluja. Virtu on Lapin virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukes-kus, jonka kautta voi löytää ja käyttää sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Palvelun tuottajina ovat Lapin kun-nat, LPSHP ja LSHP, Kolpene, yritykset, järjestöt sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske.

Lisätietoja:
ylihoitaja Tiina Puotiniemi, 040 171 3975