Raahen kaupunginvaltuuston haaste: Tehdään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu!

Kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina kovasti keskusteluissa, niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Tästä johtuen Raahen kaupunginvaltuusto on haastanut turvallisen koulun rakentamiseen mukaan kaikki Suomen kuntien valtuustot ja kuntien asukkaat. Turvallisella koulun rakentamisella Raahen kaupunginvaltuusto tarkoittaa koulukiusaamisen ehkäisyä ja pois kitkemistä. Jokaisen koululaisen hyvinvoinnin lisääminen tulee olla kaikkien yhteinen asia.

Raahen kaupunginvaltuuston haastetta käsiteltiin Tervolan kunnanvaltuuston kokouksessa 18.2. Kunnanvaltuusto päätti, että Tervolan kunnanvaltuusto kiittää Raahen kaupunginvaltuustoa haasteesta turvallisen koulun rakentamiseksi ja ottaa haasteen vastaan. Samalla Tervolan kunta haastaa kaikki kuntalaiset mukaan rakentamaan yhteistyössä turvallista ja välittävää koulua, jotta kukaan lapsi tai nuori ei joutuisi koulukiusaamisen uhriksi.

Kodin ja koulun yhteistyö avainasemassa

Jo tällä hetkellä Tervolan kouluissa noudatetaan yhteistä suunnitelmaa oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Oppilaita/opiskelijoita ja huoltajia rohkaistaan kertomaan koulun aikuisille, mikäli oppilas joutuu toistuvan, tietoisen, vallankäytön kohteeksi. Kaikkiin kouluhenkilöstön tietoon tulleisiin tapahtumiin puututaan em. suunnitelman mukaisesti. Koulut tekevät säännöllisesti kiusaamiskyselyitä ja niissä ilmenneet asiat selvitetään. Kodin ja koulun välinen hyvä yhteistyö on avainasemassa kiusaamisen vastaisessa työssä ja on erittäin tärkeää, että huoltajat ovat yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Oppilaat osallistetaan kiusaamisen vastaiseen työhön. Huonoon käytökseen puututaan ja tunne- ja sosiaalisia taitoja opetellaan yhdessä. Epäasiallinen käyttäytyminen toisia kohtaan on siirtynyt yhä enemmän sosiaaliseen mediaan, jossa se tapahtuu yleensä kaikilta aikuisilta piilossa. Tämän vuoksi siihen on haastavaa puuttua ja tähän työhön tarvitaan kodit mukaan. Vastuu kiusaamisen ehkäisyssä on kaikkien yhteinen!