Sivistystoimen avustukset

SIVISTYSTOIMEN AVUSTUKSET 2019

Kulttuuritoimen kohdeavustukset
Kohdeavustusta voivat hakea tervolaiset yhdistykset, yhteisöt ja ryhmät, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa.

Kohdeavustukset yksityisille taiteenharjoittajille ja harrastajille
Yksityisille taiteenharjoittajille myönnettävillä kohdeavustuksilla pyritään ensisijaisesti parantamaan edellytyksiä taiteellisen uran luomiseen ja koulutukseen nuorille ja lahjakkaille paikallisille taiteilijoille.

Nuorisotoimen kerho- ja kohdeavustukset
Kerhoavustusta voivat hakea tervolaiset nuorisoyhdistykset ja -ryhmät sekä kylätoimikunnat, jotka järjestävät nuoria palvelevaa säännöllistä kerhotoimintaa. Kohdeavustuksia voi hakea nuorten leireihin, koulutuksiin, matkoihin ja muihin erityiskohteisiin.

Urheiluseurojen perusavustukset
Tervolalaisten rekisteröityjen urheiluseurojen sääntömääräiseen toimintaan tarkoitettuja perusavustuksia haettaessa tulee toimittaa hakulomake sekä toiminta- ja tilikertomus 2018, tilintarkastajien lausunto 2018, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 sekä jäsenluettelo.

Urheiluseurojen koulutus- ja vuokra-avustukset vuodelta 2018
avustussäännön mukaisesti.

Hakulomakkeet on toimitettava koulutoimistoon 1.4.2019 mennessä. Hakulomake ja avustussääntö löytyvät www.tervola.fi -sivustolta.

Lisäksi Erityisryhmien liikunta-avustukset ovat haettavissa jatkuvana hakuna.

Lisätietoja sivistysjohtajalta p. 0400 218 521.