Sosiaali ja terveyspalvelut

Tervolassa tarvitseva saa apua ja palvelua

Tervolan kunnassa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ihmistä lähellä. Sujuvat palvelut ovat osa arjen hyvinvointia. Kuntalaiset saavat tukea arkipäivään ja itsenäiseen asumiseen. Terveyskeskuksesta väestö saa tarpeiden mukaiset, yhdenvertaiset, laadukkaat, vaikuttavuudeltaan hyvät peruspalvelut yksilöllisesti, tehokkaasti ja potilasturvallisesti. Kunnassa on tarjolla sosiaali- ja terveyspalveluja tukevia lähiaktiviteettejä.

Koronavirustilanteen aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen Tervolan kunnan terveyspalveluissa voi olla muutoksia. Tervolan kunnan koronavirustiedotteet ovat kohdennettu yhdelle sivulle.