Sosiaali ja terveyspalvelut

Tervolassa tarvitseva saa apua ja palvelua

Tervolan kunnassa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ihmistä lähellä. Sujuvat palvelut ovat osa arjen hyvinvointia. Kuntalaiset saavat tukea arkipäivään ja itsenäiseen asumiseen. Terveyskeskuksesta väestö saa tarpeiden mukaiset, yhdenvertaiset, laadukkaat, vaikuttavuudeltaan hyvät peruspalvelut yksilöllisesti, tehokkaasti ja potilasturvallisesti. Kunnassa on tarjolla sosiaali- ja terveyspalveluja tukevia lähiaktiviteettejä.

Koronavirustilanteen aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen Tervolan kunnan terveyspalveluissa voi olla muutoksia. Tervolan kunnan koronavirustiedotteet ovat kohdennettu yhdelle sivulle.


Lapin hyvinvointialue vastaa Lapin julkisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Palvelut siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, jotta asukkaat saisivat aiempaa tasavertaisempia sote- ja pelastuspalveluja kaikkialla Suomessa.

Miten uudistus näkyy palveluissa?

Kohtaat tutut työntekijät samoissa tehtävissään Lapin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa 1.1.2023 ja sen jälkeen. Myös yksityisille toimijoille ulkoistetut palvelut toimivat entiseen tapaan. Uudistus vahvistaa ja turvaa Lapin sote- ja pelastustoimen palveluja. Meillä on jatkossa mahdollisuus kehittää palveluja koko Lapin alueella. Vaaleilla valitut 59 aluevaltuutettua eri puolilta Lappia päättävät palvelujen järjestämisestä ja varojen käytöstä.

Lue lisää Lapin hyvinvointialueesta

Lapin hyvinvointialueella on käytössä 1.1.2023 alkaen yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Tasasuuruisissa asiakasmaksuissa on käytössä asetuksen enimmäismäärän mukaiset maksut.

Valtio ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palveluihin hakeutumiselle.

Asiakasmaksuyksikkö suosittelee, että verkkopankkia käyttävät asiakkaat ottavat käyttöön e-laskun. Lapin hyvinvointialueen e-laskun voit tilata omassa verkkopankissasi.

Nykyiset kuntien e-laskut ja suoramaksusopimukset eivät automaattisesti siirry Lapin hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 ensimmäisen laskun yhteydessä saat ohjeet e-laskun tilaamiseksi ja suoramaksusopimuksen tekemiseksi pankkisi kanssa.

Lue lisää asiakasmaksuista