Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Vammaispalveluasioista vastaavana viranhaltijana toimii sosiaalijohtaja. Vammaisten asumispalvelut on järjestetty ostopalveluina. Kehitysvammaisten palveluita ovat toimintakeskus ja tuetun asumisen yksikkö. Kehitysvammaisten laitospalvelut ostetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä, muut erityishuollon palvelut Länsi-Pohjan keskussairaalan erityispoliklinikalta. Tervolan kehitysvammahuolto toimii kahdessa eri toimipaikassa; toimintakeskuksella ja palvelukoti Kurjenpesässä. Kehitysvammahuolto tuottaa palveluita tervolalaisille kehitysvammaisille.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään henkilökohtaisena palveluna (vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, sopeutumisvalmennus, vaikeavammaisten päivätoiminta, palveluasuminen) tai taloudellisena tukipalveluna (asunnon muutostyöt, henkilökohtainen apu).

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluu vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, vaikeavammaisten asunnon muutostyöt, vaikeavammaisten päivätoiminta ja vaikeavammaisille tarkoitettu henkilökohtainen apu.

Yhteystiedot

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto
Tanja Nousiainen
Kehitysvammahuollon johtaja
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Hyödyllisiä linkkejä


Jaa sivu eteenpäin