Asumispalvelut

Palveluasuminen

Palveluasumista tarjotaan Vanhusten rivitaloilla (VARI). Asunnot on tarkoitettu kotipalvelun tarpeessa oleville asukkaille ja niihin voidaan järjestää kotipalvelua 7:00 ja 21:00 välillä. Vanhhusten rivitaloilla on 22 asuntoa, joista yksi on kaksio. Vanhusten rivitaloilla on käytössä hälytys- ja kulunvalvontajärjestelmä. Asiakasmaksu määräytyy säännöllisen kotipalvelun kuukausimaksutaulukon mukaisesti. Katso sivu Kotipalvelu.

Tehostettu palveluasuminen

Asukasvalinnat tehdään moniammatillisessa SAS-ryhmässä hoidonporrastuksen mukaisesti. Asukkaaksi valitaan henkilö, joka ei selviä kotona enää kotipalvelun turvin. Asumiseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä vanhuspalveluiden toimistolle.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat 15-paikkainen Pihakullero, 12-paikkainen Kotikullero ja 10-paikkainen Jokikullero.

Tehostetun palveluasumisen maksut

Kunta tai kuntayhtymä saa periä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaalta kuukausimaksun. Maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan nettotuloista kuitenkin siten, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään kulloinkin voimassa olevan asetuksen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu euromäärä.

Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista.

Jos kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, maksun määrä on enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista.

Hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä kuukausittain vähintään kulloinkin voimassa olevan asetuksen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu euromäärä, joka vuonna 2022 tehostetussa palveluasumisessa on 167 euroa.

Vuokrasopimus ja asunnon irtisanominen

Vuokra-asioissa ota yhteyttä vanhuspalveluiden toimistolle.

Yhteystiedot

Vanhusten rivitalojen kodinhoitajat
Pihakulleron hoitajat
Kotikulleron hoitajat
Jokikulleron hoitajat
Vanhuspalveluiden sairaanhoitaja
Minna Nikurautio
Vanhuspalveluiden ohjaaja

Hyödyllisiä linkkejä


Jaa sivu eteenpäin