Kotikuntoutus

Kotikuntoutus on ikäihmisten turvallista kotona asumista edistävää palvelua. Sen tarkoituksena on iäkkään ihmisen toimintakyvyn parantaminen tai hänen jo olemassa olevien toimintaedellytystensä säilyttäminen.

Kotikuntoutus perustuu ikäihmisen yksilöllisille tarpeille. Kotikuntoutuksessa suunnitellaan ikäihmisen tavoitteita ja tarpeita palveleva kuntoutumisjakso. Jakso kestää yleensä 4–6 viikkoa ja se toteutetaan kotona sekä kuntoutujan muussa elinympäristössä. Tavoitteen toteutumista arvioidaan jakson kuluessa ja sen päätteeksi.

Kuntoutusjaksolla voi käytännössä harjoitella esimerkiksi kaupassa käymistä, ulkoilla, harjoitella tietokoneen tai älypuhelimen käyttöä tai tehdä lihaskunto- ja tasapainoharjoituksia. Yhdessä voimme opetella uusia toimintatapoja, jotka liittyvät esimerkiksi pukeutumiseen, ruoanlaittoon tai kodista huolehtimiseen.

Toteutuksen muodot:

  • Varhaisvaiheen kotikuntoutus: Kotona asuville ikäihmisellä, joiden kotona asuminen sujuu itsenäisesti ilman kotihoidon palveluja.  Pääsääntöisesti ohjausta omatoimiseen hyvinvointiin ja toimintakyvyn edistämiseen (ravinto, liikunta, sosiaalinen kanssakäyminen) Kotikäyntejä 2-4 kertaa.
  • Tehostettu kotikuntoutus: Kotihoidon asiakkaille sekä vuodeosastolta kotiutuville, joiden toimintakyky on äkillisesti muuttunut. Tavoitteena asiakkaan toimintakyvyn edistäminen ja arkirutiinien muuttaminen kuntoutumista tukevaksi.  Jakson pituus 4-12 viikkoa.
  • Arkikuntoutus; Kotihoidon asiakkaiden arjessa toteutettavaa toimintaa. Omatoimisuuden tukeminen ja toimintakyvyn edistäminen kotihoidon käynneillä hoitajien toimesta. Kotikuntoutuksen työntekijät ohjaavat ja neuvovat tarvittaessa.

Miksi kotikuntoutusta?

  • Kuntoutus auttaa elämään omannäköistä elämää ja jatkamaan turvallista kotona  asumista mahdollisimman itsenäisesti.
  • Tukee motivaatiota pitää itsestään huolta ja samalla kohentaa jaksamista ja terveyttä​​.
  • Edesauttaa toimintakyvyn palautumista muutostilanteissa.
  • On ennaltaehkäisevä vaikutus mm. kaatumistapaturmiin sekä turvattomuuden tunteeseen.
  • Kuntoutuksesta saa apua ja tukea myös omaishoitotilanteisiin.

Miten kotikuntoutusta saa?

  • Kotikuntoutusprosessi käynnistyy yhteydenotolla puhelimitse kotikuntoutuksen ohjaajalle. Puhelussa sovitaan kotikäynnin ajankohta.
  • Kotikuntoutuksen kotikäynnillä tehdään arviointi, jonka perusteella tehdään kuntoutussuunnitelma. Siihen kirjataan kotikuntoutuksen tavoitteet, keinot ja toteutus.

Arviointi sisältää myös yksilöllisten tarpeiden mukaan palveluneuvontaa, fysioterapiaa, apuvälinepalveluja toiminta- ja liikuntakyvyn edistäminen/tukemista, apuvälinetarpeen arviointia ja apuvälineiden käytön ohjausta sekä ohjausta/neuvontaa

Jakson päättyessä tehdään loppuarviointi ja jatkosuunnitelma. Seurantaa tehdään kotikäyntinä tai puhelimitse.

Yhteystiedot

Kaisa Mäntyranta
vs. Kotikuntoutuksen ohjaaja
Jaana Angeria
Kotikuntoutuksen fysioterapeutti

Jaa sivu eteenpäin