Kotipalvelu

Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin, selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista. Kotipalvelun ydintehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaan hyvästä arjesta; mm. puhtaudesta, turvallisesta lääkityksestä, ravitsemuksesta, sosiaalisten suhteiden ylläpitämisestä ja asioinneista. Kotipalvelun maksu määräytyy sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien taksojen mukaan.

Säännöllinen kotipalvelu

On säännöllisesti, vähintään 1 kertaa viikossa toistuvaa kotona tapahtuvaa palvelua, josta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Säännöllisestä kotipalvelusta peritään asiakkaan palvelutunteihin, tuloihin ja perheen kokoon perustuva asiakasmaksu.

Tilapäinen kotipalvelu

Eroaa säännöllisesti kotipalvelusta siten, että tilapäistä kotipalvelua annettaan harvemmin kuin 1krt/vko. Tilapäistä kotipalvelua myönnetään resurssien mukaan ja on satunnaisiin tarpeisiin vastaavaa, ei tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Laskutus tapahtuu tuntiperusteisesti.

Asiakasmaksut

Säännöllisessä kotihoidossa olevalta asiakkaalta peritään kuukausimaksutaulukon mukainen maksu ja asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.

Kuukausimaksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena.

Henkilömäärä
Tuloraja euroa/kk
1-4 tuntia
5-11 tuntia
12-21 tuntia
22-29 tuntia
30-37 tuntia
yli 38 tuntia
598
8%
10%
20%
27%
31%
35%
2
1103
7%
8,75%
17%  
23%
24% 
24%

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla.

Tilapäinen kotipalvelu

Tuntia
Maksu
10,00€
2-4
16,00€
4-6 
23,00€
6-8
30,00€

8 tuntia ylittävältä ajalta 10,00 € / tunti

– Tilapäisen kotipalvelun maksu on yhdestä työntekijästä. Jos tarvitaan kaksi työntekijää, niin maksu on kaksinkertainen.

– Kotisairaanhoito 12,20 / käynti, mikäli ei ole säännöllisen kotipalvelun asiakas

Yhteystiedot

Eveliina Vuokila
Vanhuspalveluiden ohjaaja
Minna Nikurautio
Vanhuspalveluiden ohjaaja

Hyödyllisiä linkkejä


Jaa sivu eteenpäin