Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoivan- ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen avulla.  Omaishoidontuen tavoitteena on välttää laitoshoito. Omaishoidon myöntämisen perusteet määritellään vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Omaishoidontukea haetaan erillisellä hakemuksella, joka palautetaan vanhustenpalveluiden toimistoon. Omaishoidontuen työryhmä käsittelee hakemukset ja päätöksen tekee vanhuspalveluiden ohjaaja.

Yhteystiedot

Eveliina Vuokila
Vanhuspalveluiden ohjaaja

Hyödyllisiä linkkejä


Jaa sivu eteenpäin