Suhangon kaivoshankkeen purkuputken YVA-ohjelmasta voi keskustella yleisötilaisuudessa 18.8

Suhangon kaivoshankkeen purkuputken ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa 18.8.2021 klo 16:30 alkaen Tervolan kunnanvirastossa (Keskustie 81) koronaturvallisuusohjeita (turvavälit, maskit aikuisille, käsihygienia) noudattaen. Covid-19 -epidemiatilanteen pahenemisen johdosta mahdollisesti Tervolassa uudelleen voimaan tulevat kokoontumisrajoitukset voivat aiheuttaa muutoksia tilaisuuden järjestelyihin, tällöin tilaisuus järjestetään pelkästään etäyhteydellä.

Suhanko Arctic Platinum Oy suunnittelee rakentavansa noin 41 kilometriä pitkän purkuputken, jonka kautta suunnitteilla olevan Suhangon kaivoksen vedet johdettaisiin Kemijokeen Ossauskosken yläpuolelle. Lapin ELY-keskus päätti helmikuussa, että kaivoksen suunniteltu purkuputki edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettelyä). Myös Tervolan kunnan tammikuisen lausunnon mukaan hankkeeseen tulisi soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

YVA-menettelyn avulla pyritään vähentämään tai estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan eri vaihtoehtojen pohjalta suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin on mahdollista vaikuttaa. YVA-menettelyn tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.

Suhangon kaivoshankkeen purkuputken ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä Tervolan kunnanvirastolla 29.7.-31.8.2021. Lausunnot arviointiohjelmasta on toimitettava Lapin ELY-keskukselle viimeistään 31.8.2021. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA-ohjelma) esitetään tiedot purkuputkihankkeen vaihtoehtoisista toteutustavoista, aikataulusta, selvitettävistä ympäristövaikutuksista, selvitystavoista sekä osallistumismahdollisuuksista.

Tervetuloa keskustelemaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta sekä siinä huomioitavista asioista.

Tutustu Suhangon kaivoshankkeen purkuputken lausuntopyyntöön ja arviointiohjelmaan.

Tervolan kunnantalo