Suomessa toimitettavat kuntavaalit sunnuntaina 18. päivänä huhtikuuta 2021

Tervolan kunnassa kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuuston päätöksen 8.9.2016 § 49 mukaisesti 17 valtuutettua Tervolan kunnanvaltuustoon ja heille varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukainen lukumäärä.

Kuntavaalien ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä ilmoitukset yhteislistoista ja vaaliliitoista niihin liittyvine asiakirjoineen on jätettävä kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen klo 16:00. Niitä ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan puolesta kunnanvirastolla keskusvaalilautakunnan sihteeri Teija Mäkipeura maanantaina 8.3.2021 klo 12:00-16.00 ja tiistaina 9.3.2021 klo 12:00-16.00.

Postiosoite:
Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta
Teija Mäkipeura
Keskustie 81
95300 Tervolan kunta

Tervolassa 26.1.2021
Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta

Vili-Matti Kraatari
puheenjohtaja

Teija Mäkipeura
sihteeri