Kultaryntäys Lappiin -näyttely

Vuonna 1868 norjalaisen Kondrad Lihrin retkikunta teki ensimmäisen kultalöydön Ivalojoen varrelta. Löytö oli vaatimattomat 0,2 grammaa. Kaksi merimiestä, Ervasti ja Lepistö, löysivät seuraavana vuonna Nulkkamukasta yli 2 kiloa kultaa, vahvistaen täten Lihrin retkikunnan löydön Lapin kullasta.

Kultamuseo on tuottanut näistä tapahtumista Kultaryntäys Lappiin -kiertonäyttelyn, joka on esillä Tervolan kirjastossa 22.3.–30.4.2021 kirjaston aukioloaikojen mukaisesti. Näyttely kertoo Ivalojoen kultaryntäyksestä ja on siten osa Lapin yli 150-vuotista kultahistoriaa. Näyttelyn aiheet liikkuvat niin yksilötasoilla kuin yleisemmällä kultahistorian tasolla – paikallisia ja naisia unohtamatta.