Terveyskeskuksen Rauhala-rakennuksen purku valmistuu syyskuun loppuun mennessä

Tervolan terveyskeskuksen Rauhala-rakennuksen purku saadaan päätökseen syyskuun loppuun mennessä. Rakennuksen maanpäälliset osat puretaan perjantaihin 28.8 mennessä. Tämän jälkeen alkaa (viikko 36) kellarikerroksen purku sekä purkujätteen ajaminen pois terveyskeskuksen alueelta. Terveyskeskuksen alueella on purkujätteen poisajamisen aikana tavallista enemmän liikennettä. Purkuliikenne kulkee Itäpuolentietä. Kun kaikki on saatu purettua, täytetään purusta aiheutunut monttu täyttömaalla.

Tervolan kunta on pahoillaan purkutyön viivästymisestä. Terveyskeskuksen purku on ollut arvioitua vaativampaa, sillä rakennuksista ei ole ollut saatavissa tarkkoja detalji- ja rakennekuvia. Purkusuunnittelua on tehty työmaalla lähes päivittäin, purkutyön edetessä.  Lisäksi erityistä huolellisuutta on vaatinut terveyskeskuksen tekniikan siirtäminen purkualueelta.

Tervolan Keskustie, johon on tehty uusi asvaltti, pyörätie ja istutuksia.