Tervola investoi kaavoitukseen ja tukee hyvinvointialueen suunnittelutyötä

Tervolan kunnan vuoden 2022 talousarviossa on viimeistä kertaa mukana sosiaali- ja terveyspalvelut ennen uusien hyvinvointialueiden käynnistymistä vuonna 2023. Tulevan vuoden yhtenä tärkeimmistä tehtävistä onkin nykyisten peruspalvelujen järjestämisen lisäksi tukea hyvinvointialueen suunnittelu- ja perustamistyötä.

Tervolan kunnan talous on ollut pitkään vakaa ja myös vuodesta 2022 ennakoidaan ylijäämäistä. Sen sijaan taloussuunnitelmavuosia 2023 ja 2024 leimaa epävarmuus. Hyvinvointialueen perustamisen myötä kuntien tukipalvelut suunnitellaan uudelleen. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi myös kunnan saamaan kunnallisvero- ja yhteisöverotuloon sekä valtionosuuksiin. Sote-uudistuksen lisäksi epävarmuutta aiheuttaa korona-pandemia.

Tulevien vuosien epävarmuudesta huolimatta Tervolan kunnan toimintaa leimaa vahva usko tulevaisuuteen.  Tervolan alueella toimivat yritykset ovat tehneet tai ovat tekemässä merkittäviä investointeja. Lisäksi uusyritysperustanta Tervolassa on vilkasta, sillä kuluvana vuonna on perustettu 23 yritystä.

Tällä hetkellä suurimmat haasteet ovat puutteellisessa asunto- ja tonttitarjonnassa. Vetovoimaisten ja viihtyisien tonttien lisäämiseksi vuoden 2022 talousarviossa varaudutaan Kemijokivarren osayleiskaavan päivitystyön jatkamiseen sekä Vastarannan kaavoitustyön käynnistämiseen. Tervolan kunta varautuu myös lisäämään koulumatkojen liikenneturvallisuutta, Lapin ELY-keskukselle esitetään Mattisen kevyen liikenteen väylän rakentamista, jota kunta on valmis osarahoittamaan.

Tuloarvioissa kasvua 3,2 prosenttia

Vuoden 2022 talousarvion kokonaistulot ovat 28,22 miljoonaa euroa ja kokonaismenot 30,52 miljoonaa euroa. Arviot tuloista merkitsevät 3,2 prosentin kasvua vuoden 2021 talousarvioon. Kasvu selittyy pitkälti verotulojen ja valtionosuuksien kasvusta. Kokonaismenot ovat nousemassa 2,4 prosenttia johtuen muun muassa investointimenojen kasvusta. Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen mukainen vuosikate on talousarviossa 1,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos poistojen jälkeen on 64 900 euroa ylijäämäinen.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2022 yhteensä 12 miljoonaa euroa. Kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Tervolan kunnan veroprosentit ovat alemmat kuin Lapin kunnissa keskimäärin.

Tervolan kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarvioehdotuksen kokouksessaan 29.11.2020. Kunnanvaltuusto käsittelee vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman 9.12.2021.

kunnanvirasto talvella