Tervola kehittää brändiään

Konkreettisia tekoja ja yhteinen viesti

Tervolan kunta on kehittämässä brändiään kevään 2021 aikana. Brändin kehittäminen juontaa juurensa vuonna 2018 päivitettyyn kuntastrategiaan, jonka yhtenä painopisteenä oli viestintä.

– Tavoitteena on löytää yhteinen näkemys Tervolan erityispiirteistä, millä tavalla Tervola poikkeaa edukseen muista kunnista. Tervolassa on paljon vahvuuksia, joista kertomiselle meidän pitää löytää yhteiset sanat. Pelkkä brändiviestintä ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös konkreettisia tekoja. Niitä pohdimme kunnassa eri hallintokuntien näkökulmasta, Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska kertoo.

Korona-aika on osoittanut, että kaupungeissa on halukkuutta muuttaa maaseudulle. Oma takapiha ja sauna tuntuvat tärkeiltä, kun julkisilla paikoilla liikkuminen on rajoitettua. Tästä syystä brändin kehittämiselle on hyvä aika juuri nyt. Tervola tarjoaa maaseutumaisemien lisäksi hyvät yhteydet niin lähikaupunkeihin kuin etelän keskuksiin.

Brändin kehittämisessä yhteistyökumppanina on luova toimisto Berry Creative, jolla on kokemusta aluebrändäyksestä useassa eri kohteessa. Brändityö on yhteydessä Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan -hankkeessa tehtävään viestintäohjelmaan. Hankkeessa pureudutaan suunnitteilla olevan Westside-asuinalueen viestintään koko kunnan vahvuudet huomioiden.

– On järkevää kehittää yhtäaikaisesti Tervolan kunnan ja Westsiden brändiä, jotta Tervolan kokonaisviesti on yhdenmukainen, Simoska kertoo.

Mikä Tervolassa on sinusta erityistä?

Brändityö tehdään luottamushenkilöitä, järjestöjä, 3. sektorin toimijoita, kuntalaisia sekä kunnan työntekijöitä osallistaen. Käytännössä tämä tarkoittaa haastatteluita, kyselyitä sekä yhteisiä tilaisuuksia. Koronatilanteesta johtuen brändiin liittyvät kehittämistilaisuudet järjestetään pääosin kyselyinä ja webinaareina.

Lähipäivinä kuntalaisille tehdään Westsiden-hankkeen puitteissa satunnaishaastatteluita, joissa tarkoitus on ymmärtää tervolalaisten suhtautumista oman kuntansa erityispiirteisiin. Kaikkien muiden kuntalaisten, nykyisten ja entisten, sekä Tervolassa töitä tekevien toivotaan vastaavan verkkokyselyyn kunnan erityispiirteistä. Vastaathan kyselyyn 2.12.2020 mennessä! Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 5 minuuttia.

Osallistu Tervolan kunnan erityispiirteitä selvittävään kyselyyn tästä!

Brändityö on tavoitteena saada valmiiksi kesällä 2021. Brändityön etenemisestä tiedotetaan Tervolan kunnan verkkosivuilla, paikallisessa Tervola-lehdessä sekä sosiaalisen median kanavissa.

Jos sinulla herää ajatuksia brändityöhön liittyen, ota yhteyttä viestintäsuunnittelija Marjut Järviseen, marjut.jarvinen@tervola.fi, 040 1519 819