Tervola-neuvosto etsii jäseniä!

Oletko kiinnostunut kehittämään kunnan toimintaa vapaamuotoisesti yhteistyössä muiden tervolalaisten kanssa? Tule mukaan Tervola-neuvostoon!

Tervola-neuvosto on Tervolan kunnan sidosryhmien uusi yhteistyöfoorumi. Neuvoston tehtäviin kuuluu mm. aloitteiden ja esitysten tekeminen kunnan viranomaisille sekä kuntastrategian laadintaan osallistuminen.

Ilmoittaudu kiinnostuneeksi

Tervola-neuvostoon nimetään 9-15 edustajaa tervolalaisista yhdistyksistä, muista kunnan sidosryhmistä sekä kehittämisestä kiinnostuneista kuntalaisista. Järjestäytymiskokouksessa neuvosto valitsee keskuudestaan kaksivuotisen toimikauden ajaksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhdistyksille ja muille sidosryhmille lähetetään erillinen nimeämispyyntö.

Tervola-neuvostoon ovat tervetulleita kaikki yhteisestä kehittämisestä kiinnostuneet tervolalaiset. Neuvosto kokoontuu muutamien kuukausien välein, ja neuvoston työskentely painottuu uusien ideoiden ja kehitysehdotusten esittämiseen.

Lisätietoja Tervola-neuvoston toiminnasta saat Tervolan kunnan hallintojohtaja Sari Tervaniemeltä puhelimitse 040 764 0237 tai sähköpostitse sari.tervaniemi@tervola.fi

Ilmaise mielenkiintosi osallistua Tervola-neuvostoon sähköpostitse osoitteeseen marjut.jarvinen@tervola.fi viimeistään 15.10.2021.

Tervola-neuvosto etsii jäseniä!