Tervola on pieni mutta ämpäripäinen

Tervolassa on syksyn ja kevään aikana kehitetty kunnan brändiä yhteistyössä luova toimisto Berry Creative kanssa. Haastattelujen, kyselyiden, historiakatsausten, kilpailija-analyysien ja muiden selvitysten pohjalta on muotoutunut uusi brändi, joka tulee jatkossa näkymään sekä kunnan toiminnassa että viestinnässä.

Tervolan brändin keskiössä on jo valmiiksi ulkopaikkakuntalaisillekin tuttu ämpäripäisyys, joka määritellään välittämisenä, toisin tekemisenä, ennakkoluulottomana ongelmanratkaisuna ja silmäkulman pilkkeenä. Kunnan ja kaikkien kuntalaisten yhteisenä tavoitteena on, että jokainen Tervolassa piipahtava tai Tervolaan muuttava kokee olevansa lämpimästi tervetullut. Ämpäripäisyys on siten mielentila, jonka kuka tahansa voi ottaa omakseen. Uuden sloganin mukaisesti Tervola on pieni mutta ämpäripäinen.

Tervolan kohderyhmiä yhdistää rakkaus luontoon sekä ennakkoluuloton ja optimistinen elämänasenne. Pääviesteillä kohderyhmille kerrotaan ytimekkäästi Tervolan eduista sekä asukas- että yritysnäkökulmasta: Tervolassa tulevaisuuteen suhtaudutaan optimistisesti, Tervolassa on ennakkoluuloton ämpäripäämeininki, Tervola panostaa lapsiin ja ikäihmisiin ja Tervola on lappilaisen puunjalostuksen keskus.

Lisää pääviestejä löytyy brändikäsikirjasta, joka on brändityön näkyvin tuotos. Brändikäsikirja on lähes valmis, ainoastaan brändivärejä tarkennetaan ja värivalikoimaa laajennetaan. Kuntalaiset voivat vapaasti tutustua brändikäsikirjaan kunnan verkkosivuilla, kunnan neuvonnassa sekä kirjastolla muutaman viikon sisällä.

Brändikäsikirjaan on koottu neuvoja ja vinkkejä siitä, miten uusi brändi voi näkyä sanoin, kuvin ja teoin. Vinkit perustuvat tervolalaisten haastatteluihin, avoimiin testauksiin ja muihin selvityksiin. Siksi vinkkejä voi käyttää ja soveltaa vapaasti kaikki Tervolan puolestapuhujat. Tavoitteena on, että jokainen tervolalainen on oman kunnan brändilähettiläs.

Tervolan uusi tunnus iskee silmää

Uuden brändin myötä kunnalle on kehitetty myös visuaalinen ilme. Uudessa visuaalisessa ilmeessä ämpäripäinen asenne näkyy iloisina väreinä ja hyväntuulisena tunnuksena. Tunnuksen Tervolaa kuvastava t-kirjain iskee katsojalle silmää. Vaikka uusi tunnus ja värit näkyvät jatkossa paljon etenkin kunnan markkinointiviestinnässä, säilyttää Tervolan vaakuna paikkansa edelleen osana kunnan viestintää.

Tervolan brändigrafiikka perustuu Tervolan ja Vastarannan merkeistä leikattuihin palasiin. Palasilla saa leikkiä ja niitä voi yhdistellä keskenään uusiksi muodoiksi. Grafiikka kannustaa käyttämään tekemään pienestä paljon ja toisin. Palasista voidaan koostaa esittäviä muotoja, käyttää niitä jakamaan pintaa tai muodostaa niistä toistuvia kuvioita. Vain mielikuvitus on rajana!

Uusi visuaalinen ilme näkyy kunnan kanavissa vaiheittain. Tarkimmat ovat jo havainneet uuden tunnuksen kunnan Facebookissa ja Instagramissa. Suunnitteilla olevan verkkosivu-uudistuksen myötä uusi ilme tulee näkyväksi myös kunnan verkkosivuilla. Lisäksi tehtävälistalla on muun muassa tienvarsimainosten uusiminen. Kevään aikana kunnan sosiaalisen median kanavissa ja radiossa on Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan -hankkeen puitteissa meneillään Vastarannan mainoskampanja, jossa tuodaan esiin myös Tervolaa.

Tervolan kunnan musta tunnus
Tervolan kunnan vihreä tunnus
Tervolan kunnan oranssi tunnus

Tervolan hissipuhe kiteyttää tärkeimmän

Tervolan hissipuheeseen on kiteytetty brändikäsikirjasta kaikista olennaisimmat asiat. Hissipuheen lyhyt versio kuuluu seuraavasti:

Tervola on lämmön, optimismin, ennakkoluulottoman ongelmanratkaisun ja silmäkulman pilkkeen eli ämpäripäisyyden koti.

Tervolan ämpäripäisyydellä on luotu ja ylläpidetty poikkeuksellisen hyvät kunnallispalvelut, yritysympäristöt ja vaalittu yhteisöllistä elämäntapaa. Nelostietä hurauttaa Tervolan rauhasta ja luonnonkauneudesta alueen lähikaupunkeihin hetkessä.

Tervolalainen ämpäripäisyys on mielentila, jonka kuka tahansa voi ottaa omakseen.

Tervetuloa.”