Tervola valitsi Terveystalon perusterveydenhuollon ja työterveyden kumppaniksi

Tiedote 2.7.2018

Tervola valitsi Terveystalon perusterveydenhuollon ja työterveyden kumppaniksi

Tervola on valinnut Terveystalon tuottamaan kunnan perusterveydenhuollon palveluja 1.10.2018 alkaen. Terveystalo vastaa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palveluista, kuntalaisten suunterveyden hoidosta sekä kunnan omista työterveyspalveluista.

Terveystalo ja Tervolan kunta ovat tänään allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta kymmenen vuoden ajaksi. Sopimus sisältää Tervolan kunnan perusterveydenhuollon avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palvelut sekä Tervolan kunnan väestön tarpeisiin pohjautuvat suunterveydenhoidon palvelut. Lisäksi sopimus kattaa kunnan ja kuntakonsernin työntekijöiden sekä järjestämisvelvollisuuden piirissä olevien yritysten työterveyspalvelut.

Yhteistyön tavoitteena on palvelujen laadun takaaminen sekä paikallisen palveluvalikoiman kehittäminen ja uudistaminen.

– Kumppanuus mahdollistaa meille terveydenhuollon kustannusten hallinnan ja ennakoitavuuden pitkällä aikavälillä. Sopimuksen ansiosta voimme taata kuntalaisille lähipalvelujen jatkuvuuden ja laajemmat palveluajat myös virka-aikojen ulkopuolella sekä varmistaa terveydenhuollon riittävät ja pysyvät henkilöstöresurssit ja paikallisten työpaikkojen säilymisen, sanoo Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska.

– Haluamme olla mukana kehittämässä laadukasta, ennaltaehkäisevää ja kustannustehokasta terveydenhuoltoa yhteistyössä Tervolan kunnan kanssa. Isona, valtakunnallisena toimijana ja Suomen suurimpana työterveyspalvelujen tarjoajana Terveystalo voi tuoda käyttöön innovatiivisia terveydenhuollon palveluja, kuten digitaalisia terveydenhuollon ratkaisuja ja työkaluja, sanoo Terveystalon julkisten palvelujen liiketoimintajohtaja Laura Räty.

Sopimus alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.12.2028. Työterveyssopimukset on tehty toistaiseksi voimassa olevina.

 

Lisätietoja medialle:
Tervola: Mika Simoska, kunnanjohtaja, p. 040 506 2928, mika.simoska@tervola.fi
Terveystalo: Laura Räty, liiketoimintajohtaja, julkiset palvelut, p. 040 522 6845, laura.raty@terveystalo.com

 

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. www.terveystalo.com