Tervolalainen ämpäripäisyys on välittämistä, toisin tekemistä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä

Luova kehittäminen on yhteistyötä. Kun yksi kertoo mieleensä tulleen ajatuksen ääneen, saa sama ajatus toisen mielessä uusia merkityksiä. Näin alun perin hullunkurisen tuntuisesta ajatuksesta voi jalostua yhteistyössä hyvä idea.

Samaa periaatetta on hyödynnetty loppusyksystä aloitetussa uuden asuinalueen sekä koko Tervolan viestinnän ja brändin kehittämistyössä. Brändillä tarkoitetaan kuntaan liitettävää mielikuvaa, joka pohjautuu kunnan imagoon ja maineeseen. Kehittämistyö liittyy toisaalta Lapin liiton rahoittaman Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan -hankkeen toimenpiteisiin ja toisaalta kuntastrategiassa määriteltyyn tarpeeseen kehittää kuntaviestintää.

Onnistunut kuntabrändi pohjautuu paikalliseen luonteeseen ja luodaan yhteistyössä parhaiden asiantuntijoiden, kuntalaisten kanssa. Tästä syystä kehittämistyössä on ollut mukana laaja joukko kuntalaisia, kunnan työntekijöitä, entisiä tervolalaisia sekä mahdollisia tulevia tervolalaisia.

– Tervolan ja uuden asuinalueen brändiä kehitettäessä on myös pohdittu sitä, miten uusi brändi näkyy konkreettisesti kunnan toiminnassa. Brändi ei ole vain viestintää, vaan se ohjaa toimintaa monella eri tasolla, kunnanjohtaja Mika Simoska kertoo.

Kuntalaiset kehittämisen keskiössä

Tervolan ja uuden asuinalueen brändin kehitystyö lähti liikkeelle, kun yhteistyökumppani Berry Creative tutustui Tervolan historiaan, strategiaan, nykyisiin lupauksiin ja kilpailijoihin. Lisäksi tutustuttiin maallemuuton vetäviin ja työntäviin tekijöihin sekä Taloustutkimuksen tekemään selvitykseen tervolalaisten asukaskokemuksista.

Taustaselvitysten jälkeen kunnan viestintäsuunnittelija ja Westside-hankkeen projektipäällikkö Marjut Järvinen jalkautui markettien eteen kysymään kuntalaisilta tervolalaisten ylpeyden aiheista. Yhteensä haastatteluihin osallistui 20 kuntalaista. Samaan kyselyyn pystyi kuka tahansa osallistumaan myös verkossa, jossa vastauksia saatiin 61 kappaletta.

Ylpeydenaiheiden ja muiden selvitysten pohjalta luotiin kaksi vaihtoehtoista viestinnän tarinaa, brändikonseptia, jotka annettiin kuntalaisten ja ulkopaikkakuntalaisten arvioitaviksi tammikuussa.

– Tähän kyselyyn osallistui 154 Tervolan ja uuden asuinalueen kehittämisestä kiinnostunutta ihmistä. Tervolalaiset ovat osoittaneet olevansa kiinnostuneita yhteisestä kehittämisestä, Järvinen kiittelee.

On vain yksi ämpäripäiden pitäjä

Hankkeen puitteissa järjestettyjen kyselyiden ja haastatteluiden tuloksista on selvinnyt, että tervolalaiset kokevat asuinympäristössään merkityksellisiksi elämisen perusasiat – hyvät kuntapalvelut, mahtavan Kemijoen, marjarikkaat vaarat ja ystävälliset ihmiset. Nämä asiat ovat tulevaisuudessa Tervolan ja uuden asuinalueen viestinnän ydinteemoja.

Toisaalta kyselyiden myötä kävi ilmi, että ämpäripää-teema koettiin erottuvaksi ja kiinnostavaksi. Esimerkiksi eräs ulkopaikkakuntalainen kehotti tervolalaisia ottamaan ämpäripää-teeman itselleen tekemällä siitä omansa. Tervolalaiset itse sen sijaan kokevat ämpäripää-teeman kaksijakoisesti, osa yhteishengen ilmentäjänä ja osa haukkumasanana. Samaisesta syystä ämpäripäisyys on myös kiinnostavaa – se herättää tunteita!

Koska tarinoilla on aina monta puolta, voi myös ämpäripäisyyttä tarkastella eri näkökulmista.

– Voimme yhdessä määritellä tervolalaisen ämpäripäisyyden toisista välittämisenä ja ennakkoluulottomana ongelmanratkaisukykynä. Tervolalainen ämpäripäisyys on myös toisin tekemistä, mukaan ottoa ja pilkettä silmäkulmassa. Ämpäripäisyys on mielentila, jonka kuka tahansa voi ottaa omakseen, Simoska summaa.

Kuntalaisten palautteiden pohjalta kahdesta viestinnän tarinasta toteutettiin yhdistelmä, jossa on ämpäripäistä ongelmanratkaisukykyä ja yhteisöllistä lämpöä. Nyt kuntalaisilta ja ulkopaikkakuntalaisilta pyydetään ajatuksia uudesta visuaalisesta ilmeestä. Kyselyyn pääset vastaamaan kunnan verkkosivujen etusivulta viikon ajan.

Mikä nimeksi uudelle asuinalueelle?

Suunnitteilla olevasta Tervolan uudesta asuinalueesta puhuttaessa keskustelu on viime aikoina kääntynyt useasti asuinalueen nimeen. Kuntalaiset ovat kokeneet englanninkielisen Westside-nimen Tervolasta irralliseksi. Kuntalaiskyselyssä saimme lukuisia ehdotuksia uuden asuinalueen nimeksi.

Koska tervolalaiset ovat ennakkoluulottomia ongelmanratkaisijoita, on potentiaalisimmaksi nimiehdotukseksi uudelle asuinalueelle noussut Vastaranta. Vastarannalla tullaan vastaan ja toivotetaan tervetulleeksi, mutta toisaalta ollaan vastaan ja tehdään asiat toisin. Vastarannalla asutaan kunta keskuksen vastarannalla ja saunotaan Kemijoen rannalla vastalla vastoten. Jorma Etton sanoin, ”vastarannalla huutaa toinen samanlainen: metsä raikuu, kaikuu, hongat humajavat.”

Pieni mutta ämpäripäinen

Etelä-Lapissa tulijat ja olijat halaa tervetulleeksi pieni Tervolan kunta. Se on lämmön ja välittämisen, optimismin, ennakkoluulottoman ongelmanratkaisun, toisin tekemisen ja silmäkulman pilkkeen – ämpäripäisyyden – koti.

Tervolan ämpäripäisyydellä on luotu ja ylläpidetty paljon hyvää. Meiltä löytyvät terveyspalvelut, joihin tullaan naapuripitäjistä asti sekä vanhusten ja lasten palvelut, joita kehutaan Lapin parhaiksi. Kyläkoulut, lukio ja maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskus luovat edellytykset jatkuvalle kehitykselle, josta kertoo myös Lapin kärkipään yrittäjäympäristö ja puunjalostuksen osaamiskeskittymä. Yhteisöllisen kyläkulttuurin lisäksi iloa asukkaiden elämään tuovat monipuoliset virkistystoiminnot, alueen nopeimmat laajakaistat sekä uusimpana kunnianhimoinen ja ekologinen asuinalue, Vastaranta. Kaikki tämä paikassa, missä voi halutessaan elellä ihan rauhassa.

Ja mikäs on elellessä. Tervolan kaunista kylämaisemaa hallitsevat marjarikkaat vaarat, kulttuurimaisemat, kivikautinen kylä ja kuntaa hellivä Kemijoki, ihastuksen aiheita kaikki. Nelostietä hurauttaa lähikaupunkeihin hetkessä, jos ei halua torkahdella express-junassa.

Tervolalainen ämpäripäisyys on mielentila, jonka kuka tahansa voi ottaa omakseen. Siksi Tervola on paras paikka meille kaikille.

Met kaikki toivotama sinut tervetulheeksi Tervolhan!

Tervolan kirkot talvisessa maisemassa
Tervolan kirkot talvisessa maisemassa