Tervolan kirkonkylän tietyöurakka valmistuu elokuuhun mennessä

Tervolassa viime kesänä aloitettu keskustaajaman tietyöurakka on pian valmis. Tällä hetkellä urakalla tehdään viimeistelytöitä, kuten kivien asettelua ja nurmetusta. Elokuuhun mennessä koko urakka saadaan valmiiksi.

Tervolan tietyöurakka aloitettiin keväällä 2019. Urakka on sisältänyt muun muassa pyöräteiden uusimista, vesijohto- ja viemäritöitä sekä kivettämistä. Lisäksi risteyksiä on uusittu. Esimerkiksi Keskustien ja Siltatien risteykseen on rakennettu liikenneympyrä.

Tietyöurakassa on kiinnitetty erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen ja esteettömyyteen. Nyt jalkakäytävillä on helpompi liikkua esimerkiksi pyörätuolilla. Hanketta ovat rahoittaneet ELY-keskus, Tervolan kunta sekä Euroopan aluekehitysrahasto.

Tervolan Keskustie, johon on tehty uusi asvaltti, pyörätie ja istutuksia.