Tervolan kunnan vuoden 2021 talousarvio näyttää toteutuvan arvioidun mukaisesti

Tervolan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 15.11.2021. Asialistalla oli muun muassa talousarvion toteutuminen ajanjaksolla 1.1.–30.9.2021.

Kunnan toimintatulot ajanjaksolla 1.1.–30.9.2021 olivat 2,81 milj. euroa, joka on 77,2 % koko vuodelle budjetoidusta (3,64 milj. euroa). Kunnan toimintamenot samaisella ajanjaksolla olivat 18,59 milj. euroa, joka on 71,0 % koko vuodelle budjetoidusta (26,19 milj. euroa).

Verotuloja on kertynyt 30.9.2021 mennessä yhteensä 9,16 milj. euroa, joka on 78,2 % koko vuodelle budjetoidusta (11,72 milj. euroa) ja n. 0,63 milj. euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Yhteisöveron tuoton kasvu selittyy pääasiassa kuntaryhmän jako-osuuden määräaikaisesta 10 prosenttiyksikön korotuksesta. Kiinteistöveron toteutumisessa on huomattava, että osa vuoden 2020 kiinteistöverosta on siirtynyt vuodelle 2021. Kiinteistöverot ovat pääosin maksussa loppuvuodesta.

Kunnanvaltuusto on osoittanut vuoden 2021 investointeihin talousarviossa 3,02 milj. euron määrärahat. Investointituloja arvioidaan kertyvän 0,24 milj. euroa. Investointimenot ajanjaksolla 1.1.–30.9.2021 olivat 0,54 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan terveyskeskuksen laajennuksen varsinainen rakentaminen on alkamassa joulukuussa 2021.

Muut käsitellyt asiat

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 19.11.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi.

Nuija