Tervolan kunnanhallitus kokoontui – asialistalla mm. lausunto YVA-menettelyn soveltamistarpeesta Pitkämaan tuulivoimahankkeessa

Tervolan kunnanhallitus kokoontui keskiviikkona 15.12.2021. Asialistalla oli muun muassa lausunto Pitkämaan tuulivoimahankkeen YVA-tarpeesta, kunnanviraston aukioloajat 2022, Peräpohjolan Leader ry:n hallituksen jäsenmuutokset sekä jäsenen nimeäminen Länsipohjan Hevosurheilukeskuksen hallitukseen.

Tervolan kunta esittää YVA-menettelyn soveltamista Pitkämaan tuulivoimalahankkeessa

Lapin ELY-keskus on pyytänyt YVA-lain 13 § mukaisesti lausuntoa YVA-menettelyn tarpeesta Pitkämaan tuulivoimahankkeessa sekä sähkönsiirtovaihtoehdoissa 30.12.2021 mennessä.

Hankkeen vastaava on Myrsky Energia Oy ja hankkeen tarkoituksena on rakentaa Pitkämaan alueelle 7 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho olisi yhteensä 44,8 MW. Tuotettu sähkö siirrettäisiin 110 kV ilmajohdolla Fingridin sähköasemalle Taivalkoskelle tai vaihtoehtoisesti maakaapelilla Ossauskoski-Taivalkoski väliselle 220 kV voimajohdolle. Jälkimmäisen vaihtoehdon osalta rakennettaisiin muuntoasema kyseisen voimajohtolinjan varteen. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutettaisiin maakaapeloinnein.

Tervolan kunta katsoo, että hankkeiden yhteisvaikutukset arvioiden YVA-menettelyä tulisi soveltaa Pitkämaan tuulivoimalahankkeen ja sähkönsiirron vaihtoehtojen osalta.

Kunnanviraston aukioloajat 2022

Kunnanhallitus päätti, että kunnanvirasto pidetään vuonna 2022 yleisölle avoinna arkipäivisin viitenä päivänä viikossa klo 8.30 – 15.00.

Kunnanvirasto pidetään suljettuna 7.1.2022, 27.5.2022, 11.-24.7.2022, 5.12.2022 sekä 27.12.2022-1.1.2023. Tarvittavat päivystykset ja mm. kunnan kuulutukset hoidetaan suljettuna olon aikanakin. Sulkuajankohdista tiedotetaan erikseen ennen sulkuajankohtaa.

Peräpohjolan Leader ry:n hallitukseen jäsen Tervolasta

Tervolan kunnanhallitus esittää Tervolan edustajaksi Peräpohjolan Leader ry:n hallitukseen Jorma Vaaraa ja varaedustajaksi Raimo Puikkoa.

Leader-ryhmien hallituksessa on edustettuna alueen aktiiviset asukkaat, yhteisöt ja yhdistykset sekä paikallinen julkinen hallinto. Aikaisemmalla kaudella Tervolan kunnan hallituspaikka on ollut asukkaiden lohkossa. Esityksen mukaisesti Tervolan kunta siirtyisi hallituksessa paikallisen julkisen hallinnon lohkoon ja Kemin edustajat puolestaan maaseudun asukkaiden lohkoon.

Länsipohjan Hevosurheilukeskuksen hallitukseen jäsen Tervolasta

Kunnanhallitus esittää, että Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy:n hallitukseen nimetään Matti Vaajoensuu. Vaajoensuu on toiminut Länsipohjan Hevosurheilukeskuksen puheenjohtajana myös edellisellä kaudella.

Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy:n päätti varata hallituspaikan Tervolan lisäksi Keminmaalle.

Muut käsitellyt asiat

Valtuustoaloite esityksestä kunnanvaltuuston päätettäväksi asiaksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin liittyen meni kunnanjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että kunnanhallituksen päätös lähetetään tiedoksi sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja sairaanhoitopiirin hallitukselle.

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 20.12.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi.

kunnanvirasto talvella