Tervolan kunnanhallitus kokoontui – asialistalla muun muassa auraustyöryhmän asettaminen

Tervolan kunnanhallitus kokoontui  25.10.2021. Käsiteltävien aiheiden listalla oli auraustyöryhmän perustaminen, kiintiöpakolaisten vastaanotto vuosille 2022-2023 sekä osallistuminen lähiruoan maakunnallista kumppanuusmallia edistävään hankkeeseen.

Kunnanhallitus asetti auraustyöryhmän suunnittelemaan tulevia aurauskausia

Tekninen lautakunta käsitteli lokakuun alussa kokouksessaan alkavan talven kunnossapitokauden aurauksia. Tulevia kunnossapitokausia ajatellen kunnanhallitus asettaa monialaisen työryhmän, jonka tehtävänä on laatia periaatteet kunnan aurausohjelmaan hyväksymiseksi ja aurausavustusten myöntämiseksi.

Kunnanhallitus nimesi työryhmään teknisen johtajan Mikael Yrityksen, teknisen lautakunnan pj Juha Juntusen, teknisen lautakunnan vpj Jorma Vaaran sekä kunnanhallituksen jäsen Ari Hietasen.

Tervolan kunta ottaa 20 kiintiöpakolaista vastaan vuosina 2022-2023

Lapin ELY-keskus on tiedustellut Tervolan kunnan halukkuutta ottaa vastaan kiintiöpakolaisia vuosina 2022 ja 2023. Tervolan kunnan pakolaiskiintiö on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti enintään 20 henkilöä vuodessa vuosina 2022–2023. Tervolan kuntapaikat osoitetaan samalta kielialueelta oleville perheellisille, ensisijaisesti syyrialaisille kiintiöpakolaisille. Kunnanhallituksen jäsen Ari Hietanen esitti, että sopimusta ei hyväksytä. Esitys raukesi kannattamattomana. Ari Hietanen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen.

Suomen eduskunta päättää, montako kiintiöpakolaista Suomeen otetaan vuosittain ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR määrittää, ketkä tarvitsevat eniten apua. Maahanmuuttovirasto vastaa kiintiöpakolaisten valinnasta. Kiintiöpakolaisten haastatteluihin osallistuvat myös ELY-keskukset ja/tai kuntien edustajat sekä suojelupoliisi.

Tähän mennessä Tervolaan on saapunut Lapin ELY-keskuksen kanssa tehtyjen sopimusten perusteella yhteensä 61 pakolaista, joista 33 on alle 18-vuotiaita lapsia. Määrä kasvaa marraskuussa kymmenellä henkilöllä, kun kuntaan saapuu kaksi uutta perhettä. Tällä hetkellä Tervolassa on pakolaistyön asiakkaana 21 henkilöä, joista 12 on alle 18-vuotiaita lapsia.

Tervolan kunta osallistuu lähiruoan maakunnallista kumppanuusmallia edistävään hankkeeseen

Sote-palveluiden siirtyessä maakunnalle kunnissa tuotetut tukipalvelut jakautuvat kuntien ja maakuntatason organisoijan välille. Julkisten ruokapalveluiden maakunnallinen kumppanuusmalli lähiruuan edistämiseksi -hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen julkisten ruokapalveluiden maakunnallinen toimintamalli.

Hankkeen hakija ja hallinnoija on Luonnonvarakeskus (Luke). Luke on esittänyt, että hankkeessa ovat myös mukana Sodankylän ja Tervolan kunnat. Tervolan kunta on osa Lapin vahvaa maatalouden tuotantoaluetta. Kunnan alueella on muun muassa maidon, lihan sekä perunan tuotantoa.

Tervolan kunnanhallitus päätti, että Tervolan kunta osallistuu ELY-keskuksen rahoittamaan kumppanuushankkeeseen, kun myönteinen rahoituspäätös on tullut. Hankkeen kustannusarvio kokonaisuudessaan on 299 404 €, josta Tervolan kunnan osuus hankkeeseen osallistumiseksi on 11 975 €.

Muut käsitellyt asiat

Hallintokuntien pöytäkirjoja käsiteltäessä kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki esitti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan 4.10.2021 tekemiin päätöksiin 93-94 §. Kunnanhallituksen jäsen Ari Hietanen ilmoitti kannattavansa Hemmingin esitystä. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan päätösehdotus sai 2 ääntä (Oinas ja Ylimartimo) ja Hemmingin esitys 2 ääntä (Hemminki ja Hietanen). Puheenjohtajan ääni ratkaisi ja kunnanhallitus ei käyttänyt otto-oikeuttaan kunnanjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallituksen jäsen Hanna-Leena Kaasila ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 28.10.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi.

Nuija