Tervolan kunnanhallitus kokoontui – asialistalla Tervolan alueelle perustettavaan yhteismetsään liittyminen

Tervolan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 29.11.2021. Asialistalla oli muun muassa Tervolan alueelle perustettava yhteismetsä ja siihen liitettävät Tervolan kunnan alueet. Lisäksi käsiteltiin Kukkosentie-Lehdon tasoristeysturvallisuuden parantamisen ratasuunnitelmaa.

Tervolan alueelle perustetaan yhteismetsä

Tervolan kunnanhallitus päätti liittää kunnan maita Tervolan alueelle perustettavaan uuteen yhteismetsään. Maanmittauslaitos on valmistellut yhteismetsän perustamista arvioimalla yhteismetsään liitettävien tilojen arvot. Tällä hetkellä yhteismetsän pinta-alaksi olisi muodostumassa 570ha ja arvoksi olisi tulossa noin 500 000 euroa. Pinta-ala ja arvo voivat vielä muuttua.

Tervolan kunnan yhteismetsään liitettäväksi suunnitellut alueet ovat Viia ja Koiralehto sekä osat tiloista Uusi-Ruona ja Halame. Alueiden pinta-ala on n. 50 ha ja tuottoarvo noin 50.000 euroa. Lopullinen liittyminen yhteismetsään tapahtuu sopimuksen allekirjoituksella. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa tammikuussa.

Kukkosentie-Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Väylävirasto on tehnyt hankesuunnitelman Kukkosentie-Lehto välisen alueen tasoristeysturvallisuuden parantamisesta. Tervolan kunnanhallituksen lausunnon mukaisesti suunnitelman jatkokehityksessä on otettava huomioon etenkin hitaisiin ajoneuvoihin, kevyeen liikenteeseen ja koululaisten koulumatkoihin kohdistuvat kiertohaitat.

Tasoristeysten parantamistoimilla pyritään onnettomuusriskien pienentämiseen sekä henkilö-, kalusto- ja ympäristövahinkojen riskin pienentämiseen ja myöhästymisten vähentämiseen. Hankealueen ominaispiirteenä on nauhamainen kyläasutus tiiviisti radan molemmin puolin nelostien ja Kemijoen / Paakkolantien välissä. Radan tasoristeysmäärä on 21 kpl noin 12 kilometrin kokonaismatkalla.

Väyläviraston suunnitelmassa esitettyjä ylityskohtia on yhteensä 6. Hankkeen toteutuminen tarkoittaisi yli 70 % vähennystä alueen tasoristeysten määrässä.

Muut käsitellyt asiat

Talousarvion käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi talousarviossa olevaan rakentamisohjelmaan Mattisen kevyen liikenteen väylää koskevan tekstilisäyksen.

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 2.12.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi.

Nuija